Obiecany Mesjasz (as): status i chwała Świętego Koranu - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Obiecany Mesjasz (as): status i chwała Świętego Koranu

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Doskonałości Świętego Koranu – elokwencja i cuda doskonałego przewodnictwa

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że w swoich ostatnich kazaniach Jego Świątobliwość (aba) mówił o doskonałości i pięknie Świętego  Koranu,  które będzie kontynuował także w dzisiejszym kazaniu.

Doskonałe przewodnictwo dla prawych

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran jest kompletną księgą i nie ma innego pisma, które mogłoby się z nim równać. W pierwszym rozdziale Koranu Bóg uczy modlitwy „Prowadź nas drogą prostą”. Jest to nie tylko modlitwa, ale także obietnica Boga Wszechmogącego, że przestrzegając nauk Świętego Koranu, można zostać poprowadzonym na właściwą ścieżkę. Podobnie Bóg Wszechmogący nakreśla wytyczne, w jaki sposób można to osiągnąć, stwierdzając w drugim rozdziale Świętego Koranu, że ta Księga jest „przewodnictwem dla prawych” .

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nadejście Świętego Proroka (sa) nastąpiło, gdy warunki na świecie wymagały jego nadejścia, a rezultatem jego nadejścia było : „Dzisiaj udoskonaliłem twoja religia dla ciebie. Doskonałość nie oznacza po prostu objawienia wersetów, ale odnosi się również do oczyszczenia serc i dopełnienia dusz dla tych, którzy wdrażają i przestrzegają nauk Świętego Koranu. W ten sposób dzicy ludzie zostali zamienieni w ludzi moralnych, a ci moralni ludzie zostali następnie zamienieni w ludzi duchowych. Dlatego Święty Koran doprowadził ludzi do doskonałości, tak jak Księga Boga została doprowadzona do doskonałości. Nie ma rzeczywistości ani prawdy, która byłaby poza zakresem Świętego Koranu.

Jedyna Księga, która zawiera wszystkie prawdy i wieczne prawdy

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że studiuje Biblię i stwierdził, że nauki, z których chrześcijanie są dumni, są w rzeczywistości zawsze i całkowicie zawarte w Świętym Koranie. To wstyd, że muzułmanie nie zastanawiają się nad Świętym Koranem, ponieważ nie ma nic, co mogłoby się z nim równać.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że  „dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię”  oznacza, że ​​człowiek osiągnął najwyższą formę lub doskonałość i że Święty Koran został udoskonalony. Kiedy ten werset został objawiony, pewien żyd powiedział, że muzułmanie powinni uważać ten dzień za Iid. Hadhrat Umar (ra) odpowiedział, że był to dzień Iid, ponieważ był to piątek.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który stwierdził, że Święty Koran ma wyraźną rangę w stosunku do hadisów (wypowiedzi Proroka (saw)). Święty Koran jest ostatecznym sędzią, a nie hadisy. Dlatego Święty Koran ma pierwszeństwo przed hadisami, jednakże hadisy odgrywają zasadniczą rolę w uzyskaniu dalszego zrozumienia Świętego Koranu.

Niezrównany w elokwencji i wysławianiu się

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as) odnośnie biegłości i piękna, z jakim napisany jest Święty Koran. Jest to do tego stopnia, że ​​nawet najbardziej płodni uczeni w języku arabskim nie byli w stanie podać nawet wersu, który mógłby się równać z wzniosłą biegłością i pięknem Świętego Koranu. W rzeczywistości, odkąd Święty Koran został objawiony, światu rzucono to wyzwanie, by przynieść coś, co choćby w przybliżeniu mogłoby się równać ze Świętym Koranem, jednak od tego czasu nikt nie był w stanie przedstawić niczego porównywalnego w jakimkolwiek stopniu.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że porządek, w jakim napisany jest Święty Koran, porządek tematów i porządek jego wersów jest absolutnie doskonały i to właśnie ten porządek nie może być naśladowany, który umożliwia prawdziwe oraz pełne zrozumienie znaczeń i prawd Świętego Koranu. Żadne inne pismo święte nie posiada cudownej kombinacji biegłości, prawdy i mądrości. Świecą jasno jak Słońce i posiadają w sobie z każdego punktu widzenia wyraźną moc. To, że tak jest, jest wyraźnym dowodem na to, że te słowa pochodzą od Boga, ponieważ takiego połączenia nie może udoskonalić żaden człowiek.

Cuda Świętego Koranu

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że cudem Świętego Koranu są cenione nauki moralne, zasady społeczeństwa i jego biegłość, takie, których nie można powielić. Podobnie są cuda związane ze sprawami niewidzialnymi i proroctwa w nich zawarte. W ten sposób Bóg Wszechmogący wyraźnie pokazał swoje znaki w sposób, który eliminuje wszelkie wątpliwości.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że wszystkie błogosławieństwa okazywane w jego czasach były wynikiem cudów Proroka (saw) i były zgodne z proroctwami Świętego Koranu. Dzisiaj wyznawcy innych religii nie mogą twierdzić, że mają takie cuda, jak my, wynikające ze Świętego Koranu. Tak więc Obiecany Mesjasz (as) stwierdził, że cuda dokonane jego ręką były również wynikiem Świętego Koranu. Biegłość Świętego Koranu nie ogranicza się do podążania za zwykłymi słowami Świętego Koranu, raczej tak jak porządek Świętego Koranu został wykonany w doskonały sposób, przedstawia on również wspaniałe i doskonałe nauki. Bóg Wszechmogący stwierdza w Świętym Koranie:

Posłaniec od Allaha, przedstawiający im  czyste Pisma. W których zawarte są trwałe przykazania. (Święty Koran, 98:3-4)

Dlatego ten, kto czyta Święty Koran, znajduje w nim tylko prawdę i wieczne prawdy. Cudowna zmiana, jaka zaszła w Arabii, nie jest przed nikim ukryta. W ciągu 30 lat cały naród został całkowicie odmieniony.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że wystarczy spojrzeć na  Surę al-Ikhlas  (rozdział 112) , aby zobaczyć, jak zwięźle, ale głęboko Bóg Wszechmogący przedstawił koncepcję jedności Boga. Następnie jest  Sura al-Fatiahah (rozdział otwierający Święty Koran),  która zawiera w sobie podsumowanie całej tematyki Świętego Koranu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że są to sprawy, których nikt nie może obalić. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że on sam często zauważył, że kiedy sprawa jest omawiana w świetle Koranu na zgromadzeniu nie-muzułmanów, oni doceniają nauki i w rzeczywistości zgadzają się z nimi.

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nie ma prostszej logiki niż ta przedstawiona w Świętym Koranie. Należy dokładnie przemyśleć Święty Koran, wprowadzić w życie to, co jest nakazane i porzucić to, co jest zakazane, aby w ten sposób móc podobać się Bogu. Tak łatwo jest podobać się Bogu. Zawiłości przedstawione przez myślicieli i mędrców skomplikowały rzeczy i powodują, że ludzie się wahają.

Środki do rozpoznania Boga

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że Święty Koran umożliwia rozpoznanie Jedynego, Prawdziwego Boga. Wierzący powinni być wdzięczni za otrzymanie Księgi, która zapoznaje ich ze wszystkimi atrybutami Boga Wszechmogącego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w przyszłości będzie nadal mówił o wzniosłym statusie i pięknie Koranu. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah umożliwił nam zrozumienie tych rzeczy i wdrożenie nauk Świętego Koranu.

Modlitwy pogrzebowe

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ogłosi pogrzeby niektórych zmarłych członków, w tym męczennika z Bangladeszu. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niedawno podczas Dorocznej Konwencji w Bangladeszu muzułmańscy fanatycy zaatakowali miejsce Konwencji, pomimo zapewnień lokalnych władz, że będzie ono bezpieczne. Atak nastąpił, ale reakcja władz była opóźniona. W tym chaosie zginął młody człowiek.

Zahid Hassan

Zahid Hassan, który był synem Abu Bakra Siddiqa z Bangladeszu. Zahid Hassan zginął śmiercią męczeńską podczas ochrony bramy posesji. Miał 25 lat. Przyjął Ahmadiyyat w 2019 roku, po 3 miesiącach złożył wniosek o przyjęcie do  Łasiyyat . Po przyjęciu Ahmadiyyat regularnie pisał listy do Jego Świątobliwości (aba). Podczas studiów przyjaciel Ahmadi opowiedział mu o Ahmadiyyat i po dwóch latach rozmów Zahid Hassan zaakceptował Ahmadiyyat. Podczas ataku fanatycy atakowali kamieniami i różnymi rodzajami broni, a po drodze podpalali. Kiedy fanatycy przeniknęli do muru, poinstruowano młodych Ahmadi, aby chronili teren. W trakcie walki Zahid Hassan został oddzielony od innych, z którymi przebywał, co napastnicy wykorzystali jako okazję oraz bezlitośnie i brutalnie go zaatakowali. Zamęczyli go tak brutalnie, że zidentyfikowanie go zajęło dwie godziny.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to jest stan muzułmanów, którzy popełniają tak ohydne zbrodnie. Prorok (saw) zakazał okaleczania ciał nawet wrogów, a jednak tak traktują muzułmanina. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah postawił napastników przed sądem. Jego pogrzeb odbył się następnego ranka. Był bardzo życzliwy, jednak przed przyjęciem Ahmadiyyat nie był zbyt skłonny do modlitwy. Zmieniło się to po zostaniu Ahmadi, kiedy stał się bardzo regularny w swoich modlitwach. Nigdy nie słyszano, żeby rozmawiał z kimkolwiek głośno. Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Młodzieży Ahmadiyya i pełnił funkcję urzędnika. Swoje obowiązki zawsze wykonywał z wielką starannością i uwagą. Bardzo się starał, aby zdobyć wiedzę religijną. Ostatni list, jaki napisał do Jego Świątobliwości (aba) miał miejsce w pociągu jadącym w kierunku Konwencji i również pisał, że istnieją różne niebezpieczeństwa, jednak wyraził swoją stanowczość w wierze. Zapytany, dlaczego zgłosił się do  Łasiyyat  tak szybko powiedział, że wszystko, co Obiecany Mesjasz (as) powiedział, było prawdą, i Obiecany Mesjasz (as) nakazał dołączyć do Łasiyyat,   dlatego też to zrobił. Był jedynym synem swoich rodziców, ma też dwie siostry. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył jego rodzinę cierpliwością, a także wywyższył jego pozycję w niebie. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zgodnie z Bożą obietnicą męczennik osiągnął życie wieczne. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah postawił sprawców przed wymiarem sprawiedliwości. Ci ludzie myślą, że atakując nas, mogą zdusić naszą determinację. Jednak Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że otrzymał listy od innych młodych ludzi z Bangladeszu, którzy napisali, że jeśli zajdzie potrzeba większej liczby męczenników, to są gotowi. Dlatego przeciwnicy nie mogą nic zrobić. Jego Świątobliwość (aba) wezwał do skupienia się na modlitwie.

Kamal Bhada

Kamal Bhada z Algierii, który zmarł 2 lutego. Był prawdziwie wierzącym i szczerym Ahmadi. Trzymał swój dom otwarty dla Wspólnoty, aby organizować swoje wydarzenia. Pozostawił żonę, dwóch synów i córkę. Pomimo problemów ze strony sąsiadów, zawsze utrzymywał swój dom otwarty, aby ludzie mogli w nim modlić się. Powiedział, że pisali historię w związku na trudnościami, z jakimi boryka się Algieria. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że teraz stał się częścią tej historii. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia.

dr Szamim Malik

Dr Shamim Malik, żona Maqsooda Ahmada Malika Shaheeda, który zginął śmiercią męczeńską w 2010 roku w Lahore. Jakiś czas po męczeńskiej śmierci męża przeniosła się do Kanady, gdzie zmarła. Zrobiła doktorat, wykładała na uczelni nawet jako kierownik katedry, ale jednocześnie świetnie prowadziła dom. Troszczyła się o biednych i zawsze miała zdrowy rozsądek. Głosiła przesłanie Ahmadiyyat krewnym niebędącym Ahmadi oraz zawsze studiowała księgi  Obiecanego Mesjasza (as) . Za jej życia napisano o niej pracę magisterską na Uniwersytecie w Pendżabie, chociaż zwykle robi się to po czyjejś śmierci. Regularnie ofiarowywała modlitwy. Pozostawiła syna i cztery córki. Jego Świątobliwość (aba) modlił  się, aby Allah udzielił jej przebaczenia i miłosierdzia oraz aby zawsze trzymał jej potomstwo przywiązane do wiary.

Farhada Ahmada

Farhad Ahmad, syn Szahaba Ahmada Amini z Niemiec. Zmarł w wieku 26 lat. Studiował na Uniwersytecie we Frankfurcie i był także członkiem programu Łaqf-e-Nau. Pełnił różne funkcje w Stowarzyszeniu Młodzieży Ahmadiyya. Był zawsze gotowy do służby w każdym wymaganym charakterze. Wychodził z domu misyjnego, kiedy poczuł się źle. Później okazało się, że doznał ciężkiego zawału serca. Był jedynym dzieckiem swoich rodziców. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył cierpliwością jego rodziców, udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia oraz podniósł jego pozycję.

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil

Chaudhary Javaid Ahmad Bismil z Kanady, który niedawno zmarł po długiej chorobie. Pełnił przez długi okres jako zarządca terenu Tehrik-e-Dżadid, przez około 25 lat. Służył również na różnych stanowiskach, w tym jako Amir ze swojego okręgu. Pozostawił żonę, czterech synów i dwie córki. Posiadał wiele wspaniałych cech i szczególnie kochał Kalifat. Opiekował się ubogimi. Był bardzo gościnny, a także bardzo odważny, nawet w obliczu sprzeciwu i ataków. Służył niestrudzenie i miał głęboką wiarę w Boga. Jego ostatnia choroba była bardzo długa, ale znosił ją z cierpliwością. Lekarze powiedzieli, że nigdy nie widzieli kogoś cierpliwszego. Zawsze modlił się za Jego Świątobliwość (aba). Był doskonałym nauczycielem i dobrym ojcem. Jego Świątobliwość(aba) powiedział, że osobiście go znał i naprawdę posiadał wszystkie te wspaniałe cechy. Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah udzielił mu przebaczenia i miłosierdzia.

Podsumowanie przygotowane przez The Review of Religions.

Udostępnij