Wykład z nauk Koranu | Boże Przebaczenie - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Boże Przebaczenie

Ramadan 2022 Dzień 9 | 11.04.2022 | Boże Przebaczenie | Dars-ul-Quran Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya prezentuje ekskluzywny program Ramadanu. W tym programie codziennie o godzinie 4:00 przedstawiamy Państwu egzegezę z Koranu. Tym razem Imam Muneeb Ahmed zajmuje się Surą Al-Zumar werset 54.

W imię Allaha Miłosiernego, Litościwego

,,Powiedz: O słudzy Moi, którzy zgrzeszyliście przeciwko swoim własnym duszom, nie traćcie nadziei na łaskę Allaha, albowiem Allah niechybnie wybacza wszystkie grzechy. Zaprawdę, On jest Najbardziej Przebaczający, Wiecznie Litościwy.’’

W tym wersecie zachęca się ludzi, że miłosierdzie Allaha jest nieskończone. Nigdy nie należy tracić nadziei. Zwłaszcza w miesiącu Ramadan wiemy, że pierwsze dziesięć dni są również podzielone na poszukiwanie miłosierdzia Allaha, każdy stara się błagać o nie i uzyskać je.

Czym właściwie są grzechy lub słabości i wady, o których była mowa w pierwszej części wersetu, a mianowicie, że  dusze zgrzeszyły przeciwko sobie.

Grzech to nic innego jak nieistnienie lub brak miłości Bożej w sercu człowieka. Nazywa się to grzechem lub piekłem. Dlatego Allah obiecał: nie traćcie nadziei na łaskę, miłosierdzie Allaha.

Jest tu również pewna mądrość, że jeśli chcesz pozbyć się grzechu lub jeśli chcesz pozbyć się złej cechy w sobie, to nie możesz po prostu zostawić tego miejsca pustego. Ponieważ istnieje próżnia, a jeśli istnieje próżnia, to jest prawem natury, że ta próżnia zostanie ponownie wypełniona. Więc znowu, kolejny grzech, zła rzecz, może znowu zająć to miejsce. Dlatego ważne jest, że dopóki nie usuniemy naszych złych rzeczy lub złych cech i grzechów i nie zastąpimy ich dobrym uczynkiem, zawsze istnieje ryzyko, że znowu upadniemy.

Udostępnij