Wykład z nauk Koranu | Uwolnienie od grzechu - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Uwolnienie od grzechu

W tej surze, moi drodzy słuchacze, mówi się o dniu rozliczenia lub o czasie rozliczenia. Kiedy wszystko zostanie ujawnione, co ludzie zrobili w tym życiu, jakie dzieła wykonaliśmy. Ale również widzimy tu wyraźnie miłosierdzie Allaha.

Oznacza to, że cokolwiek dobrego uczynimy, z pewnością otrzymamy nagrodę. I nie tylko to, prorok Muhammad (saw) powiedział, że każdy jest odpowiedzialny za swoje czyny. Ale miłosierdzie Boże polega na tym, że każdy dobry uczynek przynosi ludziom liczne nagrody. Oznacza to, że dana osoba otrzymuje nawet dziesięciokrotność   dobrego uczynku.

Udostępnij