Wykład z nauk Koranu | Status rodziców w islamie - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Status rodziców w islamie

Prorok powiedział, że ten, który był świadkiem starości swoich rodziców, ale nie zdobył dzięki niej raju.

Wszyscy znamy również ten bardzo dobrze znany hadis Proroka „Aljannatu tahta aqdamil Ummahat“, że raj leży pod stopami matek.

Udostępnij