Dżelsa Salana Niemcy 2015: Obwieszczajcie dobrodziejstwa Allaha
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dżelsa Salana Niemcy 2015: Obwieszczajcie dobrodziejstwa Allaha

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że człowiek powinien dążyć do modlitw przez cały czas, w każdej sytuacji i powinien stosować się do: I głoś szczodrość twego Pana (93:12). To zwiększa miłość do Boga i wzmacnia pasję bycia posłusznym i wiernym Bogu.

Hadhrat Khalifatul Masih powiedział, że podczas jego wyjazdów za granicę dary Boga zwiększają się wielorako. Dzięki Swej łasce Bóg błogosławi te programy i prawdziwe przesłanie islamu dociera do dużej liczby osób imponując im po drodze. Głównym celem ostatniej podróży Hudhura do Niemiec było uświetnienie niemieckiej Dżelsa Salana, jednak prawdziwy islam był przedstawiony innym poprzez wiele programów, które miały tam miejsce. Kiedy dary Boga dane są człowiekowi ponad zasięg jego wysiłków i modlitw, staje się o wiele bardziej istotne, aby o tym wspomnieć. Sposób, w jaki Dżelsa Salana w Niemczech i inne programy zostały pobłogosławione przez Boga poprzez przesłanie orędzia islamu Ahmadiyyat do ogromnej liczby ludzi, zwraca to uwagę, aby zrelacjonować te błogosławieństwa. Niemiecki Dżama’at powinny być, w tym zakresie, w szczególności wdzięczny Bogu i zwracać się do Niego częściej niż kiedykolwiek. Nie jest możliwe, aby dotrzeć do serc i umysłów ludzi bez łaski Bożej. Czasami nawet dynamiczne wypowiedzi nie wywierają pożądanego wpływu, podczas gdy kwestie wyrażone w prostych słowach pozostawiają odcisk.

Goście Dżelsa Salana i innych programów byli pod wrażeniem postępowań i ogólnej atmosfery. Na Dżelsa przybyło wiele osób z krajów Europy Wschodniej i Zachodniej jak również wielu muzułmanów nie-Ahmadi. Obecni byli goście z Macedonii, Chorwacji, Słowenii, Łotwy, Belgii, Włoszech, Hiszpanii, itp. Ahmadi z różnych grup etnicznych, mieszkający w Niemczech spotkali się z Hudhurem.

Z Albanii przybyło szesnastu gości i dwoje z nich podjęło bai’at. Pewien Ahmadi przybył z żoną. Oboje są prawnikami. Choć mąż tej kobiety robił jej Tabligh, to nie podjęła wcześniej bai’at. Stało się to jednak na Dżelsa i powiedziała, że ​​jej udział w tym zgromadzeniu był niezwykłym doświadczeniem. Dodała, że ​​zna piękno islamu poprzez Tabligh czyniony przez jej męża, ale dopiero w czasie Dżelsa, podczas spotkania z Hudhurem, była w stanie przyjąć islam z przekonaniem. Pomimo swojej młodości, płakała ze wzruszenia. Inny gość z Albanii, również podczas spotkania, poinformował, że z pełnym przekonaniem ​​zaakceptował Ahmadiyyat.

Gość z Kosowa powiedział, że w ubiegłym roku również uczestniczył w Dżelsa, jednak jego zdaniem, w tym roku przygotowanie i organizacja tego zgromadzenia były wyraźnie lepsze.

Z Macedonii przybyło sześćdziesiąt dwóch gości. Czternastu z nich było chrześcijanami, a trzydziestu siedmiu muzułmanami nie-Ahmadi. Aby dostać się na Dżelsa, podróżowali trzydzieści sześć godzin. W grupie tej znajdowało się dwóch dziennikarzy, którzy nagrywali przebieg Dżelsa i powiedzieli, że po powrocie do domu wyemitują go w telewizji. Jeden z gości powiedział, że bierze ze sobą z powrotem wspaniałe wspomnienia z Dżelsa i dodał, że nawet rozwinięte kraje nie byłaby w stanie zorganizować takiego zgromadzenia jak Dżelsa. Inny gość powiedział, że pierwszy raz w swoim życiu spotkał tak wielu dobrych ludzi. Był pod wrażeniem orędzia islamu i powiedział, że Ahmadi praktykują to wszystko, co głoszą ich flagi na Dżelsa. Dziennikarz z Macedonii powiedział, że w związku ze swoją pracą, podróżuje po całym świecie i uważa, że program Dżelsa był doskonały. Był pod wrażeniem ogólnej atmosfery tolerancji i braterstwa, jakich doświadczył na Dżelsa. Inny gość powiedział, że był na Dżelsa pierwszy raz i wysłuchał wszystkich przemówień. Nie miał pojęcia, że w islamie istniała taka wspólnota. Teraz posiadł wiedzę, a także doświadczenie o Ahmadiyyat i poczuł, jakby był częścią Dżama’at. Inny gość powiedział, że czegokolwiek wysłuchał podczas Dżelsa, to przemyśli to w odniesieniu do różnic pomiędzy Ahmadi i innych muzułmanami. Zasugerował, że Dżama’at, powinien wysłać misjonarzy wszędzie tam, gdzie nie ma żadnych. Inny gość powiedział, że po raz pierwszy został zapoznany z muzułmanami na Dżelsa i wysłuchał wykładów informując go o islamie.

Gość z Bośni powiedział, że nie miał bliskiego związku z Dżama’at, ale po spotkaniu Hadhrat Khalifatul Masih doznał poczucia bliskości i wielkiego szacunku dla Hudhura.

Rosyjska rodzina pochodząca ze Szwecji przybyła z nowym Ahmadi. Człowiek ten przyjął Ahmadiyyat w 2013 roku, ale nie spotkał się wcześniej z Hadhrat Khalifatul Masih. Był bardzo emocjonalny po spotkaniu z Hudhurem. Miał chorą nogę i podczas podróży na Dżelsa musiał zatrzymywać się, co dwie godziny, aby rozprostować tą kończynę. Jednak podczas podróży powrotnej, która trwała siedemnaście godzin, nie czuł potrzeby, aby się zatrzymać i przypisał to błogosławieństwom z Dżelsa.

Pewna kobieta z Chorwacji powiedziała, że przeczytała książkę duchowego lidera Ahmadiyya Dżama’at jak i również jego wykłady na Peace Symposium 2014/2015. Założyła, że Hudhur będzie miał ciężką osobowość, ale po spotkaniu z nim, wrażenie to rozwiało się.

Gość z Węgier powiedział, że był pod wrażeniem, jak wszyscy ludzie, młodzi i starzy, witali się serdecznie na Dżelsa. Pomimo, że nie rozumiał języka, jakim posługiwali się, to ich twarze pokazały mu, że promieniowało z nich uczucie miłości. Powiedział, że zwiedził Wschód i Zachód, ale nigdy przedtem nie widział tego, co zobaczył na Dżelsa. Inny gość z Węgier, który jest żydem, miał zastrzeżenia, gdy rozmawiał z naszym misjonarzem przed przyjazdem na Dżelsa. Jednak po spotkaniu z Hudhurem stwierdził, że Ahmadi nie tylko wierzą w miłość dla wszystkich i nienawiści dla nikogo, ale także to praktykują. Zaoferował również swoją pomoc i wsparcie dla Dżama’at na Węgrzech. Inny gość z Węgier, który pochodzi z Burkina Faso, przybył ze swoją córką. Jego żona jest węgierką i nie chciała, aby jej córki towarzyszyły ojcu same, więc wysłała z nimi swoją matkę. Babcia tych dziewcząt była pod wrażeniem Dżelsa i pożyczyła szal, aby okryć swoją głowę. Była bardzo emocjonalna podczas spotkania z Hadhrat Khalifatula Masih i powiedziała, że świat Dżelsa/Ahmadiyyat jest innym światem w bardzo pozytywnym sensie.

Gości z Niemiec, pochodzący z Republiki Środkowej Afryki, powiedział, że kiedy został zaproszony na Dżelsa, to przypuszczał, że będzie na niej obecnych najwyżej stu gości. Uczestnictwo w Dżelsa przekształciło jego pogląd i czuł się jakby był, przez cały ten czas, w stanie transu.

Gość z Czarnogóry powiedział, że słuchał przemówień oraz przyglądał się ogólnej organizacji i uważa to wszystko za nadzwyczajne. Kolejny gość z tego kraju powiedział, że muzułmanie mówią, że Ahmadi, nie daj Boże, nie akceptują Proroka (saw). Jednakże to, co zaobserwował dokładnie na własne oczy na Dżelsa, uświadomiło mu, że te zarzuty są całkowicie fałszywe.

Gość z Belgii, który pochodzi z Maroka powiedział, że duchowa atmosfera na Dżelsa poruszyła jego duszę. Powiedział, że widząc Hadhrat Khalifatul Masiha jego punkt widzenia zmienił się i chciałby, aby Bóg pozwolił mu podjąć bai’at.

Gość z Niemiec stwierdził, że udział w Dżelsa był dla niego pierwszą okazją do zrozumienia Ahmadiyyat. Dodał, że cokolwiek powiedział Hadhrat Khalifatul Masih, było prawdą i jeśli ludzie umieściliby to w praktyce, świat stałby się spokojnym miejscem.

Nowy Ahmadi z Francji, którzy podjął bai’at trzy tygodnie przed Dżelsa powiedział, że zawsze był muzułmaninem, ale nie posiadał niezłomności w wierze. Kiedy zaoferował Salat za Hadhrat Khalifatula Masih, to po raz pierwszy doświadczył wzruszenia i łzy pojawiły się w jego oczach. Dodał, że odkąd zaakceptował Ahmadiyyat to każdego dnia doświadcza Boskich znaków.

Kolejny gość, który jest studentem powiedział, że przed przyjazdem na Dżelsa miał bardzo negatywną opinię (wykreowaną przez media) o islamie. Ale po przybyciu na Dżelsa zauważył, że to wszystko jest kompletnie inne i pozytywne. Stwierdził, że wśród Ahmadi doświadczył prawdziwego islamu.

Gości z Litwy, który jest prawnikiem powiedział, że był pod wrażeniem Dżelsa. Wysłuchał wykładów Hadhrat Khalifatula Masih i czuł, że przybywając na Dżelsa dowiedział się o prawdziwym islamie. Zaoferował pomoc prawną i wsparcie dla Dżama’at na Litwie.

Gość z Bośni powiedział, że Hadhrat Khalifatul Masih przedstawił koncepcję Żywego Boga. Dodał, że tylko Dżama’at Ahmadiyya mówi, że Bóg dzisiaj jest żywy tak jak zawsze był.

Gość mieszkający na granicy niemiecko-belgijskiej powiedział, że przed przybyciem na Dżelsa nie podchodził do religii poważnie, jednak udział w Dżelsa przekształcił go.

Inny gość powiedział, że ze względu na anglojęzyczną wersję wykładu Hudhura był w stanie podjąć bai`at. Dodał też, że jego serce przepełnione było teraz miłością i światłem.

Obecny był również gość z Syrii, którego ojciec jest Ahmadi i czynił z nim Tabligh jednakże syn ten nie podjął bai’at. Miał sesję pytań i odpowiedzi z naszym misjonarzem, ale nadal nie był przekonany. Powiedziano mu, aby modlił się żarliwie. Na drugi dzień Dżelsa, po wykładzie Hadhrat Khalifatula Masiha, odbyło się z nim spotkanie. Gość ten powiedział do naszego misjonarza, aby ten podał mu z Koranu jeden dowód prawdziwości Obiecanego Mesjasza (as). Misjonarz ten uczynił to, a także opowiedział mu o proroctwach Obiecanego Mesjasza (as) i ich spełnieniu. Gość ten gotowy był podjąć bai’at, ponieważ znalazł znak, którego szukał. Modlił się żarliwie tej nocy i miał sen. We śnie widział słowa Al Ahmadiyya napisane na ścianie dużymi literami. Podczas wykładu Hadhrat Khalifatula Masih czuł, że chce być blisko Hudhura. Przez chwilę poczuł, jakby zasnął i znalazł się obok Hudhura. Był usatysfakcjonowany i w rezultacie podjął bai’at.

Chrześcijański gość, który jest sekretarzem generalnym organizacji o nazwie „Religie dla Pokoju”, przybył na Dżelsa z Włoch. Ma również wpływy w Watykanie. Dżelsa zrobiła na nim bardzo pozytywne wrażenie i napisał artykuł, w którym powiedział, że musi przyznać, że był pod wrażeniem tego, co zobaczył. Stwierdził, że Ahmadi są prawdziwymi muzułmanami. Dodał też, że było to jego osobistą obserwacją, że tysiące osób należących do różnych grup etnicznych spotkało się na Dżelsa, która zarządzana była przez setki wolontariuszy. Człowiek, który go obwoził, powiedział mu, że wziął dwa tygodnie bezpłatnego urlopu, aby ofiarować swoje usługi na Dżelsa. Jeśli chodzi o wykład Hadhrat Khalifatula Masih, skomentował, że ten prowadzi do właściwej drogi.

Syryjski gość powiedział, że nigdy wcześniej nie widziałem tak dobrze zorganizowanego zgromadzenia. Stwierdził, że przeczytał „Barahiin e Ahmadiyya” i czuł, że nikt, w XIX wieku, nie napisał takiej książki w obronie islamu.

Zazwyczaj goście nie zwracają uwagi na niedociągnięcia podczas Dżelsa, ale dwie panie z Albanii powiedziały, że w części pań marnuje się bardzo dużo jedzenia. Zarząd Dżelsa, zwłaszcza Lażna, powinny skupić się na tym. Pani będąca gościem z Macedonii powiedziała, że ich zakwaterowanie było daleko od miejsca, w którym miała miejsce Dżelsa, a podróż tam i z powrotem była męcząca. Kierownictwo powinno ułatwić takim osobom pobliskie zakwaterowanie. Urzędnik Dżelsa Salana również odnotował pewne braki zwracając uwagę, że braki człowieka prowadzą do polepszenia. Należy zwrócić uwagę zwrócić na czystość. Niektórzy wspomnieli, że w langar niedostępne było danie z makaronem. Prawdziwym celem uczestnictwa w Dżelsa jest korzystanie z pokarmu duchowego i powinniśmy jeść takie jedzenie, jakie serwowane jest na Dżelsa. Czasami, niektórzy pracownicy przyjmują również zbyt ostre stanowisko, które jest nieprzyjemne dla ludzi. Pracownicy powinni ocenić sytuację i, jeśli potrzeba gościa jest prawdziwa, to nawet, jeśli muszą oni ominąć zasady, aby mu służyć, to powinni to uczynić.

W tym roku Dżelsa została zorganizowana bardzo dobrze i praca urzędników Dżelsa Salana była również bardzo dobra. Powinniśmy mieć oczy szeroko otwarte na jakichkolwiek uchybienia, które wystąpiły w tym roku i wtedy w przyszłam roku będzie lepiej. Zeszłoroczne braki, takie jak ten związany z system dźwiękowym, zostały w tym roku usunięte. Hadhrat Khalifatul Masih podziękował wszystkim pracownikom Dżelsa.

W czasie trasy Hadhrat Khalifatula Masiha po Niemczech zainaugurowane zostały również pewne meczety. Na jednym z otwarć pewien mieszkaniec powiedział, że słyszał przemówienie Hadhrat Khalifatul Masiha w Parlamencie Europejskim i chciał wysłuchać jego przemówienia na poziomie lokalnym na inauguracji meczetu, aby zobaczyć czy Hudhur mówił o pokoju tylko, gdy przemawiał do wybitnych i wpływowych ludzi. Człowiek ten zauważył, że Hudhur mówił o dokładnie tym samym nauczaniu w trakcie lokalnej przemowy i to bardzo zaimponowało temu człowiekowi. Miejscowy burmistrz i inni goście także wyrazili swoje opinie.

Przy okazji inauguracji innego meczetu pełnomocnik rządu powiedział, że był pod wrażeniem przemowy Hadhrat Khalifatula Masiha. Zasugerował, że powinien być dostępny w internecie. Kobieta, która jest członkiem parlamentu powiedziała, że ​​była szczęśliwa uczestnicząc w inauguracji meczetu. Stwierdziła, że ​​ze względu na obecne obawy wobec islamu, ważne jest dla wszystkich, aby wspólnie nieść orędzie pokoju. Inny gość powiedział, że wcześniej trudno było mu posiąść pozytywne odczucie o islamie, ale po wysłuchaniu Hadhrat Khalifatula Masih poczuł, że islam jest religią pokoju. Inżynier, który brał udział w budowie meczetu powiedział, że zgadza się ze wszystkim, co w swoim przemówieniu powiedział Hadhrat Khalifatul Masih. Dodał, że w całym tym wydarzeniu nie było pozorów, które widzi w wydarzeniach kościelnych.

Wszystkie te wydarzenia odbiły się szerokim echem w mediach internetowych i za pośrednictwem innych mediów wiadomość ta dotarła do około 106 do 107 milionów ludzi. Gazety, które relacjonowały te wydarzenia docierają do 32 mln czytelników. Trzy stacje radiowe także transmitowały te wiadomości, podczas gdy cztery kanały telewizyjne nadawały je. Ostatniego dnia Dżelsa dziennikarka przeprowadziła wywiad z Hadhrat Khalifatul Masihem, który zostanie opublikowany w dwóch częściach w gazecie internetowej.

Aktualności z inauguracji ostatniego meczetu został opisane w trzech gazetach posiadających czytelników w wysokości 116 000.

Położony został również kamień pod fundament i to wydarzenie opisała gazeta posiadający około 6 milionów czytelników.

Wywiad z Hadhrat Khalifatula Masihem został opublikowany w tygodniku, który czyta około 1,5 mln ludzi, i który otrzymuje 5 milionów odsłon w internecie. Wywiad ten przeprowadzony został przez dziennikarza, który jest Ahmadi.

Podczas gdy Dżelsa Salana ułatwia nam duchowy rozwój to ilustruje również innym prawdziwy islam. Wiele osób, które nie były gotowe wcześniej do podjęcia bai’at, poczuły się przygotowane po spotkaniu Hadhrat Khalifatul Masihem i po zadaniu kilku pytań. Posiadamy tak wiele, za co powinniśmy być wdzięczni!

Niechaj Bóg dopomoże Dżama’at opiekować się tymi nowo przybyłymi osobami i niechaj błogosławieństwa Dżelsa rozciągną się daleko i szeroko. Niechaj Bóg dopomoże każdemu uczestnikowi Dżelsa cieszyć się jej trwającymi korzyściami!

Ogłoszona została modlitwa pogrzebowa za Rasheeda Begum sahibę, żonę derwisza z Qadian, która zmarła w dniu 1 czerwca w wieku lat 77. Była Musia.

Udostępnij