Ochrona mężczyzn i kobiet - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Ochrona mężczyzn i kobiet

Ochrona mężczyzn i kobiet- Mężczyźni i kobiety są dla siebie darami od Boga. I jako tacy muszą być traktowani, ponieważ są narzędziem służącym spełnieniu i ciągłemu osiąganiu upodobania w Bogu.

On to, który stworzył ich oboje zna najlepiej ich dobre i złe strony. On w swej Łaskawości dał ludziom właściwą drogę, która chroni ich przed słabościami i wyzwala siłę. Upadek i zło wyrastają z lekceważenia boskiego przywództwa. Natomiast dokładne stosowanie się do Jego, jakże troskliwych nakazów pozwala uczynić życie ludzkie pełnym pokoju i radości. Święty Koran mówi:

„Zaiste, My stworzyliśmy człowieka i wiemy, co szepce mu jego umysł, a jesteśmy bliżej niego, bliżej nawet niż jego własna żyła szyjna.“(50:17)

„My stworzyliśmy człowieka z połączonej kropli nasienia, by wypróbować go. Tak zatem uczyniliśmy, że słyszał i widział. Wskazaliśmy mu drogę, bez względu na to, czy był wdzięczny czy niewdzięczny.“(76:3,4)

Człowiek odbiera wrażenia przez słuch, twarz i dzięki innym zmysłom, a bodźce te pobudzają go do cnotliwego postępowania lub występku. Dlatego Allach ostrzega nas:

„I nie chodźcie za tym, o czym niczego nie wiecie. Zaprawdę, ucho i oko, i serce – one wszystkie będą musiały się wytłumaczyć.“(17:37)

Jednoznacznie wynika z tego, że panowanie nad zmysłami i nie przerwana czujność są podstawą prawości .

Święty Prorok otrzymał następujące polecenia:

„Powiedz wierzącym mężczyznom, aby powstrzymywali swe spojrzenia i okrywali swoje członki. Tak będzie dla nich czyściej. Zaiste, Allach jest Wszechświadom tego, co czynią. I powiedz wierzącym niewiastom, aby powstrzymywały swe spojrzenia i okrywały swe członki oraz aby nie wystawiały na pokaz swego piękna lub swych ozdób, z wyjątkiem tego, co widoczne. I niechaj noszą okrycia głowy sięgające aż do brzucha oraz niechaj nie okazują swego piękna lub ozdób nikomu prócz swego męża, ich ojców, ojców ich mężów lub ich synów, synów ich mężów lub ich braci, synów ich braci lub synów ich sióstr lub też niewiast, które są ich towarzyszkami, lub tych, których posiada ich prawa ręka, albo takich mężczyzn, którzy nie pragną niewiast lub małych dzieci, które jeszcze nie posiadły wiedzy o ukrytych częściach ciała niewiasty. I niechaj nie tupią, aby nie ujawniły się ozdoby, jakie posiadają. Zwracajcie się do Allacha wszyscy razem, o wierni, aby dobrze się wam wiodło.“(24:31,32)

„O wy, którzy wierzycie! Niechaj ci, których posiada wasza prawa ręka, jak i ci z was, którzy nie osiągnęli okresu dojrzewania proszą o pozwolenie po trzykroć przed wejściem do waszej komnaty – przed Modlitwą Poranną i kiedy odkładacie na bok swe szaty w południe letniego dnia oraz po Modlitwie Nocnej. Powyższe to trzy okresy waszego zacisza. W innych porach nie jest waszą ani innych winą, albowiem niektórzy z was muszą odwiedzać innych lub poruszać się swobodnie zgodnie z potrzebą. W ten sposób Allach wyjaśnia wam znaki, albowiem jest Allach Wszechwiedzący, Mądry I kiedy wasze dzieci osiągną wiek pokwitania, również i one powinny prosić o pozwolenie, tak jak i ich starsi prosili o nie przed nimi. W ten sposób Allach wyjaśnia wam Jego przykazania, a jest On Wszechwiedzący, Mądry. Także starsze niewiasty, które minęły już wiek małżeństwa nie spada na nie wina, kiedy odkładają na bok swe wierzchnie szaty, nie obnażając swego piękna. Jednakże powstrzymywanie się nawet od tego jest dla nich lepsze. Bo Allach jest Wszystko słyszący, Wszechwiedzący.“(24:59,60,61)

Istniały też specjalne zalecenia dla małżonek Proroka, które miały przedstawiać swą postawą ideał dobrego zachowania i stanowić przykład dla wszystkich wierzących kobiet.

„O Proroku! Powiedz swoim żonom: „Jeżeli pragniecie życia tego świata i jego ozdoby, przyjdźcie, ja wam dam i odeślę was w przyzwoity sposób. Jeżeli jednak pragniecie Allacha i Jego Posłańca oraz Domu Życia Przyszłego, wtedy, zaprawdę, Allach przygotował dla tych z was, które czynią dobro, wspaniałą nagrodę.“

żony Proroka! Jeśliby którakolwiek z was winna była wyraźnie nikczemnego postępowania, dla tej kara zostanie podwojona. A jest to dla Allacha łatwe. Lecz jeśli któraś z was będzie posłuszna Allachowi Jego Posłańcowi oraz będzie spełniać dobre uczynki, damy jej nagrodę podwójnie. A przygotowaliśmy dla niej zaszczytne zabezpieczenie. O żony Proroka! Nie jesteście jak wszystkie inne niewiasty, jeśli jesteście sprawiedliwe. Zatem nie bądźcie przesadnie ozdobne w mowie, aby ten, w którego sercu panuje choroba, nie odczuł pokusy, a wypowiadajcie słowa obyczajne. I pozostawajcie w swych domach w godności i nie okazujcie swego piękna jak w dniach niewiedzy, jak i przestrzegajcie Modlitwy, płaćcie Zakat i bądźcie posłuszne Allachowi i Jego Posłańcowi. Zaiste, Allach pragnie odsunąć od was wszelką nieczystość, o Mieszkańcy Domu, oraz zupełnie was oczyścić. I pamiętajcie o tym co mówi się w waszych domach o Znakach Allacha i o mądrości. Zaprawdę, Allach jest Przenikliwy, Wszechświadomy.“(33:29-35)

Wyżej wymienione zalecenia są na tyle dokładne, aby odpowiadały wysokim wymogom dobrego zachowania mężczyzn i kobiet. Powinny one prowadzić również do tego, aby ludzie we wszystkich dziedzinach życia zachowywali godność i samokontrolę. Roztropność, skromność i czystość muszą być znakiem rozpoznawczym muzułmańskiego społeczeństwa. Pewne minimum przyzwoitości obowiązuje nie tylko mężczyzn , ale także kobiety. Płeć piękną trzeba chronić przed niebezpieczeństwem nagabywania ze strony obcych mężczyzn, tak jak zostało to napisane:

„O Proroku! Powiedz swoim żonom i córkom, jak i niewiastom ludzi wierzących, że powinny zwieszać swoje zewnętrzne okrycia z głowy na twarz. Być może w ten sposób będą rozpoznane i nie będą molestowane. A Allach jest Najbardziej Przebaczający, Litościwy.“(33:60)

Właśnie te nieokiełznane i swobodne spotkania towarzyskie pomiędzy mężczyznami i kobietami stały się dla zachodnich społeczeństw trucizną. To samo można powiedzieć o kobietach, które stosując szczególny makijaż lub ozdoby starają się przyciągnąć mężczyzn. Tym samym odrzucają jakąkolwiek myśl o skromności i właściwym zachowaniu. Stare, uznane wartości są pomijane i wyszydzane. Istnieją powody , które pozwalają nam sądzić , iż pewna grupa muzułmanów zachodniej orientacji nie potrafiła oprzeć się owej panującej na Zachodzie niszczycielskiej tendencji. Jednakże żywimy nadzieję, że niebezpieczeństwa, które niesie z sobą taki styl zachowania i sposób myślenia , zostaną wkrótce rozpoznane a bliższe poznanie wartości, które reprezentują sobą muzułmańskie zasady życia, spowoduje, iż coraz więcej ludzi będzie ich konsekwentnie przestrzegać.