Rola Matka w islamie - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Rola Matka w islamie

Matka w islamie – Religia muzułmańska jedno z najbardziej zaszczytnych miejsc w społeczeństwie przypisuje matkom. Miłość, oddanie i czułość, które to człowiek zawdzięcza rodzicom, a przede wszystkim matce jest w Świętym Koranie wciąż podkreślana :

I zachęcamy ludzi do uprzejmości wobec rodziców (…)“ (Koran 29:9)

„Czcijcie Allacha i nikogo Mu nie przypisujcie, okazujcie dobroć rodzicom (…)“ (Koran 4:37)

„Twój Pan nakazał, abyście czcili wyłącznie Jego oraz abyście szanowali swoich rodziców. Jeśli jedno z nich lub oboje osiągną podeszły wiek wraz z tobą, nie powiedz do nich nigdy nawet „uch!“ ani nie rób im wymówek, lecz zawsze zwracaj się do nich miłymi słowami. I opuszczajcie ku nim skrzydło pokory jako wyraz czułości. I powiedz: „Panie mój, okaż im łaskę, tak jak oni troszczyli się o mnie, kiedy byłem małym dzieckiem“.(Koran 17:24,25)

„I nakazaliśmy człowiekowi, aby był dobry dla swych rodziców – jego matka nosi go w słabości na słabości, a jego odstawianie od piersi trwa dwa lata – i powiedzieliśmy: „Dziękuj Mi i swoim rodzicom.(…)“.“(Koran 31:15)

„Nakazaliśmy człowiekowi, aby był dobry dla swych rodziców. Jego matka nosi go w bólach i rodzi go w bólach, a noszenie to i karmienie trwa trzydzieści miesięcy, aż kiedy osiągnie pełną dojrzałość i osiągnie wiek czterdziestu lat, powiada: „Panie mój, uczyń, abym był wdzięczny za Twą łaskę, którą obdarowałeś mnie i moich rodziców, jak i bym czynił takie sprawiedliwe dzieła, które Tobie będą się podobać. I uczyń, by wśród mego potomstwa panowała sprawiedliwość dla mnie. Zwracam się do Ciebie i naprawdę jestem jednym z tych, którzy Tobie są posłuszni.“.“(Koran 46:16)

Także Święty Prorok napominał ludzi w następujący sposób:

„Najlepszym z was jest ten, który w stosunku do członków swej rodziny zachowuje się najlepiej jak potrafi.“

„Raj leży u stóp waszych matek!“

„Kto swą córkę dobrze wychowa i żadnej różnicy nie czyni pomiędzy nią, a swymi synami – w raju będzie miał miejsce swe przy mnie.“