Czy muzułmanki muszą nosić hidżab? - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Czy muzułmanki muszą nosić hidżab?

Czy muzułmanki muszą nosić hidżab

Czy muzułmanki muszą nosić hidżab?

W Koranie napomina się kobiety, aby zakrywały głowy i naciągały swe okrycia na piersi. Jednak styl i stopień zasłony różnią się w zależności od sytuacji. Zasłona zapewnia kobietom skromność, szacunek i godność oraz chroni przed krzywdą i złem społeczeństwa, zakrywając jej piękno.

rozdziale 33, werset 60 Koranu Allah mówi:

„O Proroku! Powiedz swoim żonom jak i niewiastom ludzi wierzących, że powinny zwieszać swoje zewnętrzne okrycia z głowy na twarz. Być może w ten sposób będą rozpoznane i nie będą molestowane. A Allah jest Najbardziej Przebaczający, Litościwy.

W świetle tej instrukcji niektóre kobiety wolą zakrywać twarze, podczas gdy inne wolą zakrywać tylko głowy, pozostawiając twarze odsłonięte i pozbawione makijażu – obie te interpretacje są zgodne z różnymi szkołami islamskiego orzecznictwa. Niektórzy decydują się na kompromis między tymi dwoma, zakrywając twarze podczas nakładania makijażu.

„Zasłona” może przybierać różne formy.

Hidżab ogólnie odnosi się do nakrycia głowy, które zakrywa głowę i szyję, pozostawiając odkrytą twarz. Te nakrycia głowy mają wiele kształtów i stylów, ale ich głównym celem jest całkowite zakrycie włosów.

Niqaab jest ogólnie rozumiany jako ubranie zakrywające zarówno twarz, jak i głowę, z widocznymi oczami lub z siatką na oczach.

Burka to zasłona, która zakrywa głowę, twarz i ciało kobiety od stóp do głów, umożliwiając jej widzenie z materiału przypominającego gazę nad okolicą oczu. Ten styl zasłaniania się jest bardziej widoczny na Bliskim Wschodzie niż na Zachodzie i jest to sposób, w jaki niektóre muzułmańskie kobiety decydują się na zakrywanie siebie. (Niektóre tradycje kulturowe mogą wpływać na styl noszenia zasłon jakie preferują kobiety).

Nakrycie głowy nie jest pojęciem unikalnym dla islamu, ale można je również znaleźć w literaturze biblijnej. Biblia nauczała noszenia zasłony na długo przed islamem. W Starym Testamencie czytamy:

„Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi: «Kim jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole?» Sługa odpowiedział: «To mój pan». Wtedy Rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. [Księg Rodzaju, 24:64-65]

W Nowym Testamencie czytamy:

„Każda zaś kobieta, modląc się lub prorokując z odkrytą głową, hańbi swoją głowę; wygląda bowiem tak, jakby była ogolona. Jeżeli więc jakaś kobieta nie nakrywa głowy, niechże ostrzyże swe włosy! Jeśli natomiast hańbi kobietę to, że jest ostrzyżona lub ogolona, niechże nakrywa głowę.  (1 List do Koryntian,  11: 5-6)

W islamie nie ma prawa, które karze kobietę za nienoszenie chusty, a zgodnie z islamskim prawem mężczyzna nie ma jurysdykcji w zmuszaniu kobiet do noszenia chusty lub hidżabu. Może, jeśli ma jakąś władzę nad kobietą (jako mąż, ojciec lub brat) upominać, prosić, a w przypadku ojca żądać tego od córki, ale absolutnie nie ma prawa aktywnie zmuszać kobietę do adopcji hidżab. Jednak zdecydowanie zaleca się kobietom, aby zakrywały się, aby zachować honor i godność.

Być może pogląd, że zasłona hamuje wolność i równość, jest reakcją na oryginalny edykt biblijny, w którym naucza św. Paweł.

„Mężczyzna zaś nie powinien nakrywać głowy, bo jest obrazem i chwałą Boga, a kobieta jest chwałą mężczyzny. To nie mężczyzna powstał z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Podobnie też mężczyzna nie został stworzony dla kobiety, lecz kobieta dla mężczyzny. Oto, dlaczego kobieta winna mieć na głowie znak poddania, ze względu na aniołów. (1 List do Koryntian, 11:7-10).

Według św. Pawła zasłona jest znakiem władzy mężczyzny nad kobietą. Możliwe, że wypowiedzi św. Pawła skłoniły wielu na Zachodzie do postrzegania zasłony jako symbolu niższości, uległości i degradacji. W przeciwieństwie do tego zasłona w islamie oznacza skromność, a także służy jako środek ochrony.


Powiązana Zawartość

Powiązane pytania
Powiązane treści
Udostępnij