Dlaczego muzułmanki noszą Hidżab? - Kobieta w islamie - Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Dlaczego muzułmanki noszą Hidżab?

*Napisy po polsku – Dlaczego muzułmanki noszą Hidżab

Dlaczego to wszystko jest konieczne? Dlaczego kobiety powinny ubierać się skromnie? Czy to nie rola mężczyzn, aby kontrolować się w otoczeniu kobiet?

Religia znalazła się w ogniu powszechnej krytyki, że dręczy kobiety i wzmacnia istniejące struktury władzy. Islam jest często głównym tematem tej krytyki i od kiedy my jesteśmy muzułmanie w Rational Religion, pomyślałam, że wyjaśnię kilka rzeczy.

Spójrzmy na hidżab. Taki kontrowersyjny temat w dzisiejszych czasach! Rzućmy nieco światła na ten straszak zachodniego świata.

Więc co to jest hidżab? To słowo jest powszechnie używany do nazwania materiału, którym muzułmanka zakrywa swoje włosy.  Słowo hidżab nie jest jednak terminem używanym w Koranie. Słowo użyte w rozdziale 24 to w rzeczywistości „Khimar”, które instruuje kobiety, aby nakładały nakrycia głowy zakrywające ich piersi.

Słowo „khimar” pochodzi od rdzenia „Kha” „Meem”  ,,Raa ” co przekazuje znaczenie zakrycia. Inne słowa wywodzące się z rdzenia tego słowo czerpie z tego podstawowego znaczenia. Na przykład „Khimar” oznacza nakrycie głowy, „Khamr” oznacza alkohol, ponieważ wiadomo, że przesłania lub zasłania umysłowe możliwości. Chodzi o nakrycie głowy – dosłownie lub metaforycznie. Niektórzy ludzie wierzą, że Koran nie wspomina o nakryciu głowy, ale oni powinien rozważyć ten punkt.

W przed-islamskiej Arabii był „Khimar” owinięty wokół głowy, a jego długi kawałek pozostawiano, aby owinąć plecy.  Koran nakazuje kobietom owinąć to nakrycie głowy w ten sam sposób, tak aby ułożyć ten długi kawałek na szyję i klatkę piersiową.

W jaki sposób kobiety wypełniają tą instrukcję ukazują różne style odzieży w świecie muzułmańskim. Jeśli weźmiesz ten długi kawałek do przodu, otrzymasz burkę, ponieważ zakrywa twarz, zanim dotrze do klatki piersiowej. Dla kobiet, które drapują materiał górną częścią krawędzi pozostawiając tylko oczy, otrzymają Niqab. Wiele muzułmańskich kobiet spełnia ten nakaz, ponieważ sam Prorok, niech spoczywa w pokoju, wskazał podstawowy poziom, kiedy powiedział, że twarz i ręce kobiety nie muszą być zakryte.  (Sunan z Abu Dawud, hadis nr 4104).

Pytanie brzmi, dlaczego to wszystko jest konieczne? Dlaczego kobiety powinny ubierać się skromnie? Czy nie jest rolą mężczyzn kontrolowanie się wobec kobiet?

Właściwie odpowiedź brzmi: tak. Skromność została podkreślona w Koranie zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet. Koran w rzeczywistości zwraca się najpierw do mężczyzn, mówiąc im, by spuścili swój wzrok w obecności kobiet oraz aby kontrolowali swoje impulsy seksualne. Jeśli więc tego naucza Koran, to dlaczego kobiety muszą ubierać się skromnie?

Islam podaje najróżniejsze powody, z których najbardziej kontrowersyjnymi są sposoby ograniczenia niechcianych zalotów seksualnych. Chociaż byłoby wspaniale żyć w utopii, w której nikt nie jeździ źle i nikt nie kradnie, zdajemy sobie sprawę, że to nie jest świat, w którym żyjemy, więc zapinamy pasy bezpieczeństwa i wykupujemy ubezpieczenie.

Islam ma praktyczne rady dla kobiet, dlatego daje wskazówki dotyczące świata rzeczywistego, a nie wyobrażonego. Hidżab jest trochę jak pas bezpieczeństwa. Czy dzięki temu nie będzie was nigdy raniło lekkomyślne działania innych? Nie. Ale może zmniejszyć to ryzyko. W ten sam sposób islam naucza, że ​​kobiety powinny raczej wziąć swoje bezpieczeństwo we własne ręce niż polegać na dobroci mężyczzn. Dobrze znane badanie przeprowadzone przez psycholog Susan Fiske  z Princeton odkryły, że kiedy ​​mężczyźni widzą kobiety ubrane w bikini aktywowują część ich mózgu związaną z narzędziami lub, cytuję, „rzeczami którymi ruszasz w rękach. ” W porównaniu do oglądania obrazów w pełni ubranych kobiet, jak to ujęła słynna aktorka Jessica Ray:

„W skromności nie chodzi aby w pełni zakrywać nasze ciała, ponieważ są złe. Skromność nie polega na ukrywaniu się. Chodzi o ujawnienie naszej godności.”

Teraz wyjaśnijmy. Skromnie ubrane kobiety bywają też nękanym. Podstawowym sposobem na wyeliminowanie molestowania seksualnego kobiet jest zreformować zachowania mężczyzn. Ciekawa relacja z życia Proroka Muhammada, niech spoczywa w pokoju, ilustruje ten punkt.

Do Proroka (saw) przyszła piękna kobieta po porady w sprawach osobistych. Towarzysz Proroka zaczął spoglądać na nią ze względu na jej urodę. Widząc to, Prorok (saw) sięgną swoją ręką do tyłu i odwrócił twarz swego Towarzysza, aby nie mógł dłużej się na nią gapić. Nie krytykował jej wyglądu ani nie poradził jej, aby zachowywała się inaczej. W rzeczywistości to zachowanie Towarzysza, próbował zmienić.

Brak wpajania skromności w społeczeństwie wykracza poza kwestie molestowania seksualnego. Ostatnie badanie wykazały, że powszechne są zaburzenia odżywiania, lęk i inne zaburzenia psychiczne u kobiet, a zwłaszcza wśród młodych dziewcząt. Wskaźnik samobójstw wśród nastolatków osiągnął najwyższy poziom od 40 lat w 2015 roku i jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych, pomiędzy 15 a 24 rokiem życia. Ponad 17 procent uczniów szkół średnich w Stany Zjednoczone poważnie rozważały popełnienie samobójstwa w 2017 r.

Wiele osób połączyło to z trendami w kulturze, w której kobiety i młode dziewczęta są bombardowana obrazami, które popychają ją do dążenia do nierealnego i nienaturalnego charakteru kształty ciała.

Islam mówi NIE dla tego destrukcyjnego planu. Wspiera wyzwolenie kobiet, ponieważ osłabia fizyczne piękno, a tym samym ponownie podkreśla cechy osobiste. W przeciwnym razie bardzo łatwo jest być ocenianym i cenionym na podstawie Twojego wyglądu, który staje się loterią genetyczną.

Pomagając zmniejszyć nacisk na fizyczne piękno, skromny strój mówi społeczeństwu, że kobiety powinny być oceniane na podstawie tego, co jest naprawdę ważne – ich osobowości, intelektu, talenty i możliwości zmieniania świata.

Islam uczy nas skupiania się na rozwijaniu relacji z Bogiem, z naszym Stwórcą, a nie pogrążanie się w tymczasowych i bezcelowych przedsięwzięciach, które ostatecznie są szkodliwe psychicznie i społecznie.

Wybór skromnego ubierania się to oznacza coś więcej dla kobiet niż tylko próba uniknięcia niechcianych zalotów seksualnych. Nadaje głębsze znaczenie twojemu związkowi z Bogiem i angażuje w coś znacznie większego niż ty i ten tymczasowy materialistyczny świat.

Moje poświęcenie jest dla Boga, a nie dla kaprysów kultury i branży modowej.

Udostępnij