Oświadczenie Kalifa islamu w sprawie ataku w Nicei w dniu 29 października - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Oświadczenie Kalifa islamu w sprawie ataku w Nicei w dniu 29 października

incydentów z życia Hadhrat Alego

Warszawa, 29 października, 2020r.

Oświadczenie Przywódcy Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya dotyczące ostatnich wydarzeń we Francji.

Po dzisiejszym ataku w Nicei i po zamordowaniu Samuela Paty w dniu 16 października, Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Jego Świątobliwość, Mirza Masroor Ahmad, potępił wszelkie formy terroryzmu i ekstremizmu oraz wezwał do wzajemnego zrozumienia i dialogu między wszystkimi ludźmi oraz narodami.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad oświadcza:

 „Zabójstwo i ścięcie Samuela Paty’ego oraz dzisiejszy atak w Nicei muszą zostać potępione w jak najostrzejszych słowach. Takie okrutne ataki są całkowicie sprzeczne z naukami islamu. Nasza religia pod żadnym pozorem nie zezwala na terroryzm ani ekstremizm w jakichkolwiek okolicznościach. Każdy, kto to twierdzi inaczej, postępuje sprzecznie z naukami Świętego Koranu i szlachetnym charakterem Świętego Proroka islamu (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim).

Jako Przywódca Światowej Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya kieruję najgłębsze wyrazy współczucia do bliskich ofiar i do narodu francuskiego. 

Niech będzie jasne, że nasze potępienie i nienawiść takich ataków nie jest czymś nowym –  zawsze prezentowaliśmy takie stanowisko. 

Założyciel Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya (niech spoczywa w pokoju) i jego Następcy zawsze kategorycznie odrzucali wszelkie formy przemocy lub rozlewu krwi w imię religii. 

Skutki tego ohydnego czynu jeszcze bardziej zaostrzyły napięcia między światem islamskim a Zachodem oraz między muzułmanami mieszkającymi we Francji a resztą społeczeństwa.

 To co wydarzyło się jest dla nas źródłem głębokiego żalu i uważamy, że będzie to przyczyną dalszego podważania pokoju i stabilności świata. 

Wszyscy musimy zjednoczyć się, aby wykorzenić wszelkie formy ekstremizmu oraz zachęcać do wzajemnego zrozumienia i tolerancji.

Z naszej perspektywy Muzułmańska Wspólnota Ahmadiyya nie szczędzi wysiłków w naszej misji wspierania lepszego zrozumienia prawdziwych i pokojowych nauk islamu na świecie. ”

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

info@alislam.pl

tel. 22 863 88 92

Udostępnij