Przemówienie inspirujące wiarę kończy Dżalsa Salana Qadian 2021
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Przemówienie inspirujące wiarę kończy Dżalsa Salana Qadian 2021

Dżalsa Salana Qadian 2021

Nawet pandemia Covid-19, która wstrząsnęła całym światem, nie zdołała uwolnić serc od goryczy i zawziętości ani oczyścić narodów z ich dumy” – Hadhrat Mirza Masroor Ahmad.

W dniu 26 grudnia 2021 Światowy Przywódca Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya, Piąty Khalifa (Kalif), Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad zakończył doroczną konwencję (Dżelsa Salana) Muzułmańskiej Wspólnoty Ahmadiyya w Qadian oraz Gwinei Bissau inspirującą przemową.

Jego Świątobliwość przewodniczył sesji końcowej z Masroor Hall w Islamabadzie w Tilford. Na Dżalsa zgromadziło się ponad 2100 osób, a łączna frekwencja przekroczyła 6000 muzułmanów Ahmadi w całym Qadian.

Frekwencja była ograniczona z powodu pandemii Covid-19, jednak ci, którzy nie mogli uczestniczyć, zarówno w Qadian, jak i gdzie indziej, mogli oglądać na żywo inspirujące wiarę końcowe przemówienie Jego Świątobliwości na MTA International.

Podczas przemówienia Jego Świątobliwość bardzo szczegółowo mówił o ogromnym znaczeniu ustanowienia pokoju w społeczeństwie i wyczerpująco nakreślił szereg zasad islamu niezbędnych do jego osiągnięcia.

Jego Świątobliwość rozpoczął swoje przemówienie od stwierdzenia, że ​​to dzięki przestrzeganiu zasad i nauk ustanowionych przez islam można ustanowić znaczący pokój na świecie.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Nauki islamu to jedyny zestaw nauk, który może ustanowić piękne i harmonijne społeczeństwo, ponieważ wciąż są w swojej oryginalnej i nieskazitelnej formie. Jest to ta nauka, która, jeśli zostanie właściwie zastosowana w prawdziwym sensie, przybliża do Allaha Wszechmogącego, a następnie w wyniku tej bliskości – wraz z pragnieniem i wysiłkiem osiągnięcia zadowolenia Boga – prowadzi prawdziwego muzułmanina do wypełnianie praw innych osób w sposób nieporównywalny. To właśnie wypełnienie tych praw jest gwarantem pokoju i harmonii w społeczeństwie”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

W dzisiejszych czasach toczy się wiele debat na temat pokoju i bezpieczeństwa oraz tego, jak naprawdę można ustanowić trwały pokój. Potencjał zamieszek, niepokojów i działań wojennych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym stale rośnie. Rzeczywiście, nawet pandemia Covid-19, która wstrząsnęła całym światem, nie zdołała uwolnić serc od goryczy ani oczyścić narodów z ich dumy i arogancji między sobą. Nikt nie zwraca uwagi na to ostrzeżenie Allaha Wszechmogącego i jeśli ta sama postawa będzie nadal przejawiana przez ludzi i narody, konsekwencje będą niezwykle niebezpieczne (…)”

Jego Świątobliwość mówił dalej o tym, jak islam całkowicie potępia kpiny z innych religii i ich założycieli oraz że instruując swoich wyznawców, aby wierzyli we wszystkich innych proroków, islam chroni także międzyreligijną wolność i szacunek.

W swoim przemówieniu Hadhrat Mirza Masroor Ahmad wielokrotnie upominał muzułmanów na całym świecie, aby dostosowali swoje działania do nauk islamu i powiedział, że tylko w ten sposób oraz poprzez zaakceptowanie Obiecanego Mesjasza (as) można osiągnąć prawdziwy pokój i dobrobyt.

W związku z tym Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

To wielki wstyd, że współczesne muzułmańskie rządy nie rozumieją tego i że ugruntowuje się negatywne postrzeganie islamu, jako, broń Boże, ekstremistycznej i brutalnej religii (…)”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

Jeżeli nawet teraz działania muzułmanów będą zgodne z naukami islamu, wtedy uwaga świata pozytywnie zwróci się na islam, a muzułmanie również dojdą do tego, że naprawdę zwrócą się do Allaha Wszechmogącego i porzucą wszystkich ziemskich bożków, nie tylko zostanie ustanowiony światowy pokój, ale także status, szacunek i honor muzułmanów zostaną wielokrotnie zwiększone. Ale może tak być tylko wtedy, gdy zaakceptują prawdziwego sługę Proroka (saw) Muhammada (saw), Imama Wieku [Obiecanego Mesjasza (as)], który został wysłany przez Allaha Wszechmogącego w celu ustanowienia pokoju i harmonii na świecie”.

Jedną z kluczowych nauk wymienionych przez Jego Świątobliwość jako kluczową dla ustanowienia pokoju zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym jest przebaczenie i nigdy nadmiernie nie przekraczania kary za zło.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Jeżeli ktoś zrobi coś złego, odpłata od niego za ten czyn powinna pozostać proporcjonalna do popełnionego zła. Pamiętajcie jednak, że wymierzanie zemsty nie ma na celu chowania urazy lub podtrzymywania wrogości, ani nie powinno mieć na celu zemsty. Raczej celem zawsze powinna być reforma i doprowadzenie do pozytywnej zmiany. Zawsze skupiajcie się na tym, jak w takich okolicznościach można przeprowadzić reformację. Czy to przez karę, zemstę czy przebaczenie? Allah Wszechmogący stwierdza, że ​​jeśli reformacja nastąpi poprzez przebaczenie komuś, to przebaczcie mu, a nagroda za przebaczenie jest wtedy u Allaha Wszechmogącego”.

Hadhrat Mirza Masroor objaśnił także dobrze znaną tradycję (Hadith) Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwo z nim): „Wspomóż zarówno ciemiężcę, jak i uciśnionych”.

Jego Świątobliwość powiedział, że chociaż pomaganie uciskanym jest łatwe do zrozumienia, pomoc dla ciemiężcy wymaga powstrzymania go od popełniania niesprawiedliwości oraz że każda forma kary, jaką otrzyma po występku, musi być proporcjonalna i przeprowadzona w celu reformacji.

Jego Świątobliwość wyjaśnił również, że rola arbitra w stosunkach między dwiema stronami musi być wykonywana z zachowaniem równowagi i sprawiedliwości, nie faworyzując nadmiernie żadnej ze stron, aby role ciemiężonych i ciemiężców nie uległy odwróceniu.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Kto decyduje między dwiema stronami i ustanawia pokój, ma tendencję do faworyzowania jednej strony nad drugą. Jeśli przyjrzymy się Organizacji Narodów Zjednoczonych, widać wyraźnie, że istnieją uprzedzenia i niesprawiedliwość (w jej polityce). Albo okazuje ofierze tak przytłaczającą przychylność, że przychodzi czas, kiedy uciśniony staje się ciemiężcą, albo staje po stronie ciemiężcy do tego stopnia, że ​​życie uciśnionych staje się niemożliwe            (…)”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

Trwały pokój można ustanowić tylko wtedy, gdy wpływowi ludzie na każdym szczeblu przyjmą zrównoważone podejście. Tam, gdzie słuchają spraw i perspektyw obu stron, a następnie mediują i usuwają urazy (…)

Podkreślając, jak złe myślenie o innych może prowadzić do dalszego grzechu, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Kiedy ktoś źle myśli o innych, stara się również znaleźć w nich wady. W chwili, gdy w sercu pojawia się zła myśl, natychmiast zaczynamy szukać również w nich wad. Ten, kto postępuje zgodnie z naukami Allaha Wszechmogącego, myśli dobrze o innych, w przeciwieństwie do źle myślących, a ten, kto tylko dobrze myśli o innych, nigdy nie zacznie poszukiwać wad innych ludzi (…)”

Jego Świątobliwość zacytował Obiecanego Mesjasza (as) w odniesieniu do natury niektórych grzechów, które nie zawsze są oczywiste dla tych, którzy je popełniają.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Niektóre grzechy są tak subtelne i niejasne, że można się nimi zająć, a mimo to pozostają całkowicie nieświadome. Tak bardzo, że starzeją się, popełniając je, a mimo to pozostają całkowicie nieświadomi, że w rzeczywistości grzeszą”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad mówił także o tym, jak niektóre narody ekonomicznie wykorzystują i uzurpują sobie prawa innych.

Odnosząc się szczególnie do traktowania narodów afrykańskich w tym względzie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

W dzisiejszych czasach, w których następuje ogromny wzrost materializmu, widać, że podejmuje się ogromny wysiłek, aby oszukańczo pożerać bogactwa innych. W rzeczywistości ta niesprawiedliwość ma miejsce również na arenie międzynarodowej. Zamożne narody niesłusznie konsumują bogactwo biedniejszych narodów poprzez różne intrygi i podstępy”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

Obecnie niektóre narody afrykańskie podnoszą głos w proteście, że po udzieleniu im niepodległości, potężne kraje świata niesprawiedliwie zagarniają ich bogactwo pod pozorem, że wydają je na rozwój i bezpieczeństwo krajów, z których to bogactwo jest pozyskiwane.  Wydobywają bogactwo warte miliony dolarów rocznie i nie wydają go na te kraje, z których majątek został zabrany. W rezultacie w biedniejszych krajach narasta nienawiść do krajów bardziej rozwiniętych, której wynik może być niezwykle destrukcyjny i niebezpieczny”.

Wraz z zabieraniem tak dużych ilości bogactwa od biedniejszych krajów, co czyni je ekonomicznymi kalekami, wiele krajów rozwiniętych wykorzystuje również obywateli tych biedniejszych narodów do taniej siły roboczej, jednocześnie zarabiając miliardy na ich plecach.

Ostrzegając świat w tym względzie, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Biedni są wykorzystywani do produkcji towarów jako tania siła robocza. Zarobki są tak niskie, że ledwie wystarczają na dwa posiłki dziennie dla rodziny. Jednak bogaci zarabiają miliardy dolarów na tej taniej sile roboczej. To jest właśnie to, co rodzi niepokój i nadejdzie czas, kiedy w rezultacie biedni wybuchną jak lawa. Dzieje się tak dlatego, że nowoczesne sposoby komunikacji stworzyły w ludziach świadomość i wiedzę, a wiadomości z jednego miejsca na świecie szybko rozchodzą się do innych części. Zwiększyło to pragnienie dóbr materialnych w biedniejszych narodach. Kiedy biedny człowiek widzi, że jest źle traktowany, wzmaga to jego wzburzenie, a spokój zostaje zachwiany. Dlatego islam poucza, że ​​w celu usunięcia takiego niezadowolenia ze społeczeństwa, dbajcie o prawa innych we wszystkich swoich działaniach. To jest sposób na trwały pokój”.

Wzywając muzułmanów Ahmadi do pokazywania najwyższych możliwych przykładów moralności i dobroci, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

W dzisiejszych czasach mielibyśmy trudności ze znalezieniem być może jakichkolwiek przykładów (przestrzegania tych nauk islamu) w świecie muzułmańskim, a zatem na muzułmanach Ahmadi, którzy zaakceptowali Obiecanego Mesjasza (as), spoczywa obowiązek ustanowienia takich osobistych przykładów, które przypominają te, które okazywali Towarzysze Proroka Muhammada (pokój i błogosławieństwa Allaha niech będą z nim).”

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował:

Nikt nie powinien być w stanie wskazać palcem oskarżając, że „twierdzicie, że jesteście inni, ponieważ zaakceptowaliście Obiecanego Mesjasza (as), ale jaką różnicę przynieśliście?’ W rzeczywistości różnica w nas powinna być jasna i oczywista. Tylko wtedy możemy powiedzieć, że przyjęliśmy Obiecanego Mesjasza (as) i jesteśmy zaliczeni do jego społeczności (…)”

W swoim przemówieniu Jego Świątobliwość rzucił także światło przewodnie na znalezienie równowagi między emocjami wszechogarniającego gniewu i nieokiełznanej miłości, wyjaśniając, że należy unikać obu tych emocji, jeśli chcemy osiągnąć pokój.

Jego Świątobliwość wyjaśnił, że w rozdziale 2, wersecie 144 Koranu, Allah Wszechmogący nazwał lud muzułmański „Ummatan Wasatan”, czyli „Ludem wzniosłym” i ludźmi umiarkowania, co oznacza, że ​​muzułmanie powinni zawsze starać się zachować równowagę w swoim podejściu do życia.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Jeśli chodzi o gniew i miłość, należy również pamiętać o następującej zasadzie. Nie należy być tak pogrążonym w złości, że przebaczenie nie pozostaje już opcją, ani tak bardzo pochłoniętym miłością, by znosić straty bez granic. Zakochany jest również skłonny do niespełnienia wymogów absolutnej sprawiedliwości. Dlatego zgodnie z tą zasadą powinna istnieć granica gniewu, a także granica miłości”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad podkreślił, że wypełnianie praw innych nie powinno ograniczać się do własnej rodziny i krewnych, ale dopóki nie spełni się praw wszystkich ludzi na świecie, nie można ustanowić prawdziwego pokoju.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Powinniście postrzegać całą ludzkość jako własne dzieci. Powinna istnieć pasja służenia sobie nawzajem. Kiedy tak się stanie, jakże będzie to piękne, spokojne i harmonijne społeczeństwo. Gdyby tylko muzułmanie z całego świata to zrozumieli!

Podsumowując, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

Oby Allah Wszechmogący umożliwił nam ustanowienie naszych szlachetnych osobistych przykładów, aby świat mógł je zobaczyć i uczyć się z nich poprzez każde nasze działanie, po zaakceptowaniu Obiecanego Mesjasza (as) i działając zgodnie z naukami islamu”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad modlił się dalej:

Obyśmy działali w oparciu o wszystko, o czym mówiłem, dotyczące pokoju, jak również wszystkie inne nauki islamu. Obyśmy także uświadomili to reszcie świata, aby świat, który w wyniku swej samolubnej, materialistycznej chciwości posuwał się ku czeluściom ruiny, uświadomił sobie, że prawdziwy pokój można ustanowić jedynie działając zgodnie z Bożymi przykazaniami”.

Hadhrat Mirza Masroor Ahmad kontynuował i powiedział:

„Żadna inna światowa wspólnota nie może zaoferować żadnego wsparcia w skutecznym i długotrwałym kształtowaniu pokoju. Tak więc na każdym muzułmaninie Ahmadi spoczywa wielka odpowiedzialność, aby to uczynić. Niech Allah Wszechmogący umożliwi nam odpowiednie działanie”.

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

info@alislam.pl

tel. 22 863 88 92

Udostępnij