Przywódcy Ahmadiyya w sprawie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Oświadczenie Światowego Przywódcy Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya w sprawie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza
kryzysu rosyjsko-ukraińskiego

W związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim Światowy Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya, V Kalif, Jego Świątobliwość, Hadhrat Mirza Masroor Ahmad powiedział:

„Przez wiele lat ostrzegałem główne mocarstwa świata, że ​​muszą wziąć pod uwagę lekcje historii, szczególnie w odniesieniu do dwóch katastrofalnych i niszczycielskich wojen światowych, które miały miejsce w XX wieku. 

W związku z tym w przeszłości pisałem listy do przywódców różnych narodów, wzywając ich do odłożenia na bok swoich narodowych i własnych interesów w celu nadania priorytetu pokojowi i bezpieczeństwu świata poprzez przyjęcie prawdziwej sprawiedliwości na wszystkich poziomach społeczeństwa. 

Niestety, teraz rozpoczęła się wojna na Ukrainie, a więc sytuacja stała się niezwykle poważna i niepewna. Co więcej, ma potencjał do dalszej eskalacji w zależności od dalszych kroków rosyjskiego rządu oraz reakcji NATO i głównych mocarstw. Niewątpliwie konsekwencje jakiejkolwiek eskalacji będą przerażające i skrajnie destrukcyjne. A zatem krytyczną potrzebą chwili jest podjęcie wszelkich możliwych wysiłków, aby uniknąć dalszej wojny i przemocy. Świat wciąż ma czas, aby cofnąć się z krawędzi katastrofy.

Dlatego, w imię dobra ludzkości, wzywam Rosję, NATO i wszystkie główne mocarstwa do skoncentrowania wszystkich swoich wysiłków na dążeniu do deeskalacji konfliktu i pracy nad pokojowym rozwiązaniem poprzez dyplomację.

Jako Przywódca Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya mogę jedynie zwrócić uwagę światowych przywódców politycznych na priorytetowe traktowanie pokoju na świecie i odłożenie na bok ich narodowych interesów oraz wrogości dla dobra całej ludzkości. Dlatego modlę się szczerze, aby światowi przywódcy działali z rozsądkiem i mądrością oraz dążyli do poprawy ludzkości.

Modlę się, aby światowi przywódcy usilnie starali się chronić ludzkość, zarówno dziś, jak i w przyszłości, przed udręką wojny, rozlewem krwi i zniszczeniem. 

Dlatego z głębi serca modlę się, aby przywódcy największych mocarstw i ich rządy nie podejmowali kroków, które służą zniszczeniu przyszłości naszych dzieci i następnych pokoleń.

Raczej ich każdy wysiłek i motywacja powinny mieć na celu zapewnienie, abyśmy przekazali tym, którzy za nami podążają, świat pokoju i dobrobytu. 

Modlę się, aby światowi przywódcy zwracali uwagę na potrzebę chwili i cenili przede wszystkim swój obowiązek zapewnienia pokoju i stabilności świata. Niech Allah Wszechmogący chroni wszystkich niewinnych i bezbronnych ludzi oraz niech zwycięży prawdziwy i trwały pokój na świecie. Amiin.”

MIRZA MASROOR AHMAD

Khalifatul Masih

Przywódca Światowej Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya

Więcej informacji:

Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya

info@alislam.pl

tel. 22 863 88 92

Udostępnij