Polityka świecka - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

Polityka świecka

Kiedy mówimy, że polityka jest świecka na świecie, jest ona świecka zarówno w dobrym jak i w złym znaczeniu. Jest świecka w dobrym znaczeniu, ponieważ kiedykolwiek polityka jest świecka, nie interferuje w obszar religii. Niesie to ze sobą totalną wolność – niezakłóconą wolność – prawa ludzi do czczenia Boga jak im się podoba i do przekazywania swoich nauk reszcie świata. W tym aspekcie, wiem – sam tego doświadczyłem – Kanada ją osiągnęła. Lecz jest ku temu więcej – nie mówię tylko o wolności wyboru!

Polityka jest świecka także w złym znaczeniu. Polityka zdaje się być totalnie nie zainteresowana przekazami religijnymi i moralnością ofiarowaną przez religię. Jeśli polityka nie jest zainteresowana walkami ideologicznymi, dogmatami i tym, co wynika z masowych zmagań nawracania na własną wiarę, to dobrze – to w porządku! Lecz nie bycie zainteresowaną moralnymi naukami wszystkich religii, które są powszechne i uniwersalne – to nie jest dobre w polityce.

Jeżeli nie wprowadzimy tego nowego elementu w politykę światową, nie może być jakiejkolwiek mowy o pokoju, i nie jest to tylko dogmatyczne założenie, mogę to udowodnić!

Polityka powinna być oparta na Sprawiedliwości

Polityka jest świecka, lecz nie jest sprawiedliwa; Polityka jest świecka, lecz nie jest uniwersalna. Uniwersalność może zostać polityce nadana jedynie poprzez uniwersalne zasady moralności, a to nie obchodzi polityków!

Polityk uważa, iż nie powinien sobie tym zaprzątać głowy, ponieważ jeśli jest prawdziwym politykiem, musi mieć na względzie dobro swoich własnych wyborców. Tak więc każdy polityk, z powodu systemu, a nie z własnej winy, ma dwie twarze – tę „swojską” i tę dla reszty – a między tymi twarzami jest taki paradoks!

Obowiązkiem polityka jest bycie lojalnym sprawom swojego ludu. Wszystko w tym w porządku! Jednakże, jego powinnością jest także bycie lojalnym sprawom swojego ludu nawet za cenę spraw innych ludów! Nawet, jeśli racje sprawiedliwości wymagają od polityka wstawiennictwa za sprawami innego kraju, zamiast swego, lojalność polityka jest nadal zatwierdzona tylko ku jednym.

Jest to kolejny aspekt świeckości, który jest tak niepokojący, oraz który stoi na drodze – zagradza ją – nadejściu pokoju.


Czytaj