Cierpliwość, modlitwy, niezłomność i pokora - Stowarzyszenie Muzułmańskie Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Cierpliwość, modlitwy, niezłomność i pokora

Khalifatul Masih V, Piąty Następca Obiecanego Mesjasza

Cierpliwość zdobywa serca — okazywanie prawdziwej cierpliwości w obliczu trudności

Po wyrecytowaniu Taszahhud, Ta’ałłuz i Sury al-Fatihah, Jego Świątobliwość Hadhrat Mirza Masroor Ahmad (aba) powiedział, że niektórzy ludzie piszą do niego, a nawet przedstawiają różne argumenty, aby spróbować udowodnić, że w świetle trudności napotykanych przez Społeczności Muzułmańskiej Ahmadiyya w Pakistanie i wielu innych krajach, Ahmadi powinni nie tylko zachować cierpliwość, ale powinni wziąć odwet.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że niektórzy ludzie przytaczają nawet pewne przykłady Drugiego Kalifa (ra) i mówią, że zezwolił on na odwet, jednak Jego Świątobliwość (aba) wyjaśnił, że te rzeczy są błędnie przypisywane Drugiemu Kalifowi (ra). Jest możliwe, że w bardzo szczególnych okolicznościach Drugi Kalif (ra) mógł zezwolić na odwet, jednak po głębokim i starannym rozważeniu. Co więcej, jeśli zdarzały się takie przypadki, reakcja ta była ściśle zgodna z poleceniem kalifa i nie była pozostawiona determinacji innych urzędników.

Cierpliwość jest nauką islamu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przed podziałem Pakistanu i Indii, kiedy Indie były pod panowaniem brytyjskim, byli pewni brytyjscy oficerowie, którzy byli przeciwni Ahmadiyyat i próbowali powiedzieć, że niektóre przemówienia wygłoszone przez Drugiego Kalifa (ra) były podżegające, a zrobili to, żeby podżegać do ataku na niego. Jednak ta ich próba nie powiodła się, ponieważ Drugi Kalif (ra) zawsze radził Wspólnocie, aby pozostała cierpliwa. W rzeczywistości nawet urzędnicy przeciwnika poświadczyli fakt, że kiedy myśleli, że przemówienie wygłoszone przez Drugiego Kalifa (ra) wywoła odwet, ono obrało inny obrót, nakłaniając do cierpliwości i wyrozumiałości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że oczywiście tak było, ponieważ Drugi Kalif (ra) nigdy nie doradzałby niczego sprzecznego z naukami islamu i Proroka (saw).

Obiecany Mesjasz (as) wielokrotnie radził swojej Wspólnocie działać z cierpliwością i modlitwą. W rzeczywistości powiedział nawet, że jeśli ktoś nie posiada umiejętności przemierzania najtrudniejszych dróg bez okazywania cierpliwości, może go opuścić.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że jest pytany o ten temat przez różne media oraz dziennikarzy i zwykle odpowiada, że ​​często zdarza się, że ci, którzy sprzeciwiają się Wspólnocie, ostatecznie dołączają do Wspólnoty i akceptują Ahmadiyyat.

My również moglibyśmy wykazać taką samą agresję okazaną wobec nas, jednak jesteśmy tymi, którzy zaakceptowali Mesjasza Wieku, który przyszedł, aby zaprowadzić pokój i który radził nam, abyśmy pozostali cierpliwi.

Stąd, jeśli istnieją legalne drogi, które można obrać, to można je przyjąć. W rzeczywistości są chwile, kiedy nawet bez prawnej drogi Bóg objawia swoje środki pomocy. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że ludzie są zdumieni słysząc tę ​​odpowiedź i chwalą fakt, że tak pokojowo żyją ludzie.

Prawdziwe znaczenie cierpliwości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w kazaniu Drugi Kalif (ra) wyjaśnił prawdziwe znaczenie cierpliwości. Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że przedstawi pewne punkty w świetle tego kazania, wraz ze wskazówkami Obiecanego Mesjasza (as) na temat cierpliwości.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Drugi Kalif (ra) uważał cierpliwość za niezwykle ważną sprawę, mówiąc, że cierpliwość jest jednym z najważniejszych obowiązków Wspólnoty proroka. Żadnej społeczności nie udało się odnieść sukcesu bez cierpliwości.

Drugi Kalif (ra) dalej wyjaśnił, że istnieją dwa rodzaje cierpliwości: pierwszy to okazanie cierpliwości pomimo pełnej zdolności do odwetu, a drugi to okazanie cierpliwości w okolicznościach bezradności.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że kiedy analizujemy znaczenie słowa „cierpliwość” w języku arabskim, odkrywamy, że jego znaczenie jest niezwykle rozległe. Według różnych przykładów w Świętym Koranie, w których Allah Wszechmogący nakazał cierpliwość wraz z różnymi znaczeniami „cierpliwości” wyjaśnionymi przez różne autorytety leksykalne, staje się jasne, że „cierpliwość” ma trzy podstawowe znaczenia:

  1.  Powstrzymanie się od grzechu
  2. Konsekwentnie czynienie dobrych uczynków
  3. Powstrzymywanie paniki i strachu

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w świetle pierwszego znaczenia należy zwalczać to zło, które podżega człowieka i chronić się przed tym złem, które może podżegać człowieka w przyszłości.

Cierpliwość to nie tylko spokojne siedzenie, ale nieustanne dążenie do wewnętrznego oczyszczenia. Tacy ludzie również doświadczają pomocy Allaha w sposób, którego nigdy nie mogliby sobie wyobrazić.

Przeciwnicy czekają, aż porzucimy cierpliwość i zaczniemy zachowywać się jak oni, aby mogli odnieść zwycięstwo, jednak Allah Wszechmogący nakazuje nam posługiwać się mądrością.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że w świetle drugiego znaczenia staje się jasne, że należy konsekwentnie podejmować akty cnoty, a także przyjąć te akty cnoty, których jeszcze nie było się w stanie. W rzeczywistości jest to sposób na zbliżenie się do Boga, który można osiągnąć poprzez modlitwę, jak mówi Bóg w Koranie:

„I szukajcie pomocy w cierpliwości i w modlitwie. A jest to naprawdę trudne dla wszystkich, z wyjątkiem tych, którzy mają pokorę w duchu.’’ ( Święty Koran, 2:46 )

W innym przypadku Bóg stwierdza w Świętym Koranie:

„I ci, którzy trwają̨ w poszukiwaniu łaski ich Pana i przestrzegają̨ Modlitwy, i wydają̨ z tego, w co My ich zaopatrzyliśmy, potajemnie lub jawnie oraz odpychają zło dla dobrem. Oto ci, którzy będą mieli największą nagrodę ostatecznej Siedziby.” ( Święty Koran, 13:23 )

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że cierpliwość, konsekwencja, pokora i modlitwa są podstawowymi środkami szukania zadowolenia Boga, a to można osiągnąć tylko wtedy, gdy żyjemy w sposób sprzyjający osiągnięciu zadowolenia Boga Wszechmogącego.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że trzecim znaczeniem cierpliwości jest unikanie paniki w trudnych chwilach. Należy zawsze pamiętać, że wszystko, co mają, jest darem od Boga Wszechmogącego. Jeśli On coś zabiera, to później da coś innego. Taka jest mentalność tych, którzy są prawi i cierpliwi.

Cierpliwość wyłącznie ze względu na Boga

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że należy pamiętać, że cierpliwość nie powinna być wynikiem jakiejkolwiek słabości czy światowego lęku, ale cierpliwość powinna być wyłącznie ze względu na Boga i zgodnie z Jego przykazaniem. Nakazujemy cierpliwość tylko dlatego, że jest to przykazanie Boga Wszechmogącego. Jeśli chodziło tylko o okazanie odwetu, to musi być wielu Ahmadi, którzy są gotowi do odwetu bez obawy o własne życie. Byłoby to jednak sprzeczne z naukami islamu. Gardzimy takimi czynami, ponieważ nie przystoją one Bożym wspólnotom proroków. Zobowiązaliśmy się chronić ludzkość przed wszelkiego rodzaju krzywdami.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że czyny powinny wykazywać rozróżnienie między cierpliwością a brakiem godności. Na przykład, jeśli osoba prosi inną osobę o pożyczenie pieniędzy, a ta druga osoba karci ją i poniża, więc osoba prosząca myśli, że skoro jest na słabszej pozycji, jeśli chodzi o proszenie drugiej osoby o pieniądze, powinna po prostu to znieść i śmiać się razem, ale to jest uważane za brak godności. Czasami jednak dla dobra narodu trzeba milczeć. To jest prawdziwa cierpliwość. Na przykład, jeśli istnieje przypadek, w którym odwet negatywnie wpływa na społeczeństwo, a mimo to osoba nadal dokonuje odwetu, byłoby to uważane za głupotę. Jednak pozostawanie cierpliwym dla większego dobra jest prawdziwą cierpliwością.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że czasami ludzie myślą, że kiedy ktoś zostaje bezprawnie aresztowany, powinna odbyć się jakaś demonstracja lub zamieszki, ale to nieprawda.

To jest dokładnie to, czego pragną przeciwnicy, aby mogli zadawać jeszcze więcej okrucieństw. W tej chwili nawet urzędnicy państwowi wspierają naszych przeciwników, a gdybyśmy wykazali się jakąś formą odwetu, to służyłoby to tylko dalszemu zaostrzeniu sytuacji. W rzeczywistości są w naszej historii pewne przykłady, gdzie pokazany został jakiś odwet, który tylko pogorszył sytuację. Kiedy jednak wykazano cierpliwość i wybrano drogę prawną, zdarzały się przypadki, w których podejście to okazało się skuteczne.

Dlatego nie mścimy się, ponieważ byłoby to sprzeczne z naukami islamu.

W rzeczywistości nasza cierpliwość czasami wywierała ogromny wpływ na urzędników. W przeciwnym razie, gdybyśmy mieli wziąć odwet tak jak przeciwnicy, miałoby to negatywny wpływ na tych, którym głosimy prawdziwe przesłanie islamu.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że zawsze musimy pamiętać, że musimy cierpliwie znosić przejściowe trudności dla większego i długoterminowego dobra Wspólnoty.

Odpowiedź dla tych, którzy twierdzą, że Obiecany Mesjasz (as) używał ostrego języka

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że Drugi Kalif (ra) odpowiedział tym, którzy twierdzą, że w niektórych przypadkach w swoich książkach Obiecany Mesjasz (as) używał ostrego języka wobec przeciwników, więc my również powinniśmy być w stanie to zrobić. Drugi Kalif (ra) wyjaśnił, że ranga Boga i Jego Proroków jest wyjątkowa. Gdyby dano światowy przykład, to sędzia może skazać złodzieja według jego zbrodni, ale nie może nazywać wszystkich złodziejami, ponieważ spowodowałoby to niezgodę. Dlatego też, uwydatniając słabości innych, Obiecany Mesjasz (as) próbował ich zreformować. Jednak, gdy chodziło o niego samego i jego własną osobę, Obiecany Mesjasz (as) sam powiedział, że znosi wszelkie osobiste ataki skierowane przeciwko niemu. Drugi Kalif (ra) opowiadał, że podczas jazdy bryczką ludzie obrzucali jego powóz kamieniami, niektórzy nawet przedostawali się do powozu przez okno. Jednak Obiecany Mesjasz (as) okazał jedynie cierpliwość. To właśnie ta cierpliwość miała wpływ na tych samych przeciwników i skłoniła ich do zaakceptowania Obiecanego Mesjasza (as) Dzieje się tak do dziś.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że osoba, która pozostaje cierpliwa, nie mówi już sama z siebie, ale jej mowa staje się natchniona przez Boga.

Dlatego Wspólnota powinna zachować cierpliwość i nie odpowiadać na okrucieństwo okrucieństwem ani odpowiadać przekleństwem na przekleństwo. Nic nie może się równać z cierpliwością, chociaż cierpliwość nie jest łatwa. Ale Bóg Wszechmogący pomaga tym, którzy są cierpliwi.

Cierpliwość zdobywa serca

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ta Wspólnota napotka trudności podobne do tych, z jakimi borykała się społeczność muzułmanów w czasach Proroka (saw). Należy jednak pamiętać, że takie utrudnienia są konieczne. Nikt nie jest większy od proroków, a oni przetrwali największe trudności. Im więcej trudności, tym więcej możliwości zbliżenia się do Boga Wszechmogącego. Nie tylko trzeba być cierpliwym, ale trzeba modlić się za przeciwników i żywić jedynie współczucie, aby widząc ten przykład, oni także zostali poruszeni i pociągnięci do prawdy. Cierpliwością można zdobyć serca.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował dalej Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że ten, kto nie okazuje cierpliwości, nie może być włączony do jego wspólnoty.

Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że znosił wielkie trudności. Ludzie wysyłali mu listy wypełnione najbardziej ohydnym i obrzydliwym językiem. W rzeczywistości czasami musiał zapłacić, aby otrzymać listy i otworzyć je tylko po to, by znaleźć sprośny język rzucony w niego. Jednak przez to wszystko pozostał cierpliwy, zwłaszcza jeśli chodzi o osobiste ataki na niego.

Jeśli kiedykolwiek używał ostrego języka, jak twierdzą niektórzy, to wyłącznie w celu reformacji. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że gdyby nie został posłany przez Boga Wszechmogącego, być może przeszkadzałby mu ohydny język użyty przeciwko niemu. Ale skoro został posłany przez Boga, to jak takie rzeczy mogą go niepokoić?

Jego Świątobliwość (aba) kontynuował cytowanie Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że to wstyd widzieć innych muzułmanów używających tak wulgarnego języka. Ale w każdym razie jest jasne i pewne, że ich próby są daremne i nie mogą zrobić nic, aby powstrzymać prawdę. Obiecany Mesjasz (as) powiedział, że został posłany przez Boga zgodnie z proroctwami Proroka (saw), więc nie ma powodu, aby przeciwnicy zgłaszali jakiekolwiek zastrzeżenia. Prorok (saw) musiał znosić trudności i cierpienia z rąk własnego ludu, jednak jego sukces był niezrównany. Lud Mojżesza (as) przyjął go, ale nie zaakceptował Proroka (saw ) większego od niego i nadal zadawał okrucieństwa.

W tym wszystkim Prorok (saw) wykazywał najwyższy poziom cierpliwości, a wszystko to bez wycofywania swoich wysiłków w nauczaniu.

Sukces jest zakorzeniony w cierpliwości

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że pewnego razu pewien Ahmadi udał się do Obiecanego Mesjasza (as) i powiedział, że w jego wiosce jest osoba, która sprawia mu wielkie trudności. Poprosił Obiecanego Mesjasza (as), aby modlił się, aby ta osoba wyprowadziła się z wioski. Obiecany Mesjasz (as) uśmiechnął się i powiedział, że stając się częścią tej Wspólnoty, należy postępować zgodnie z jej naukami. Jeśli ktoś nie znosi trudności, to jak może czerpać błogosławieństwa Boga Wszechmogącego? Nie można sobie wyobrazić trudności, z jakimi borykał się Prorok (saw) i jego Towarzysze (ra), jednak wytrzymali je i ostatecznie wszyscy przeciwnicy zachwiali się. To samo stanie się z tą Społecznością, a po okresie cierpliwości ta Społeczność będzie świadkiem upadku swoich przeciwników. Cierpliwość jest również formą uwielbienia, a Bóg mówi, że pacjent zostanie wynagrodzony bez miary. Dlatego nasza Wspólnota jest wspierana przez Boga, a znoszenie trudności umacnia wiarę. Nie ma to jak cierpliwość.

Jego Świątobliwość (aba) zacytował Obiecanego Mesjasza (as), który powiedział, że nasz sukces nie jest zakorzeniony w odwecie, ale raczej w szukaniu przebaczenia, pokucie, zdobyciu wiedzy religijnej, uznaniu majestatu Boga i ofiarowaniu pięciu codziennych modlitw.

Jego Świątobliwość (aba) powiedział, że to są drogi prowadzące do naszego sukcesu. Jeśli przyjmiemy te rzeczy tak, jak zalecił Obiecany Mesjasz (as) to odniesiemy zwycięstwo.

W miarę jak przeciwnicy nasilają się w opozycji, powinniśmy jednocześnie zwiększać nasze wielbienie, zamiast okazywać jakąś formę odwetu. Nasze zwycięstwo jest obiecane, jeśli Bóg pozwoli. Jednocześnie musimy posługiwać się mądrością. Nasze postępowanie i modlitwy mogą rozwiązać wiele problemów.

Jego Świątobliwość (aba) modlił się, aby Allah obdarzył nas cierpliwością, zdolnością do modlitwy i umożliwił nam wdrożenie tych rzeczy w celu osiągnięcia Jego zadowolenia.

Podsumowanie przygotowane przez Review of Religions.

`

Udostępnij