Wykład z nauk Koranu | Lajlat-ul-Qadr | Noc Przeznaczenia - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)

Wykład z nauk Koranu | Lajlat-ul-Qadr | Noc Przeznaczenia

Te wersety z Sury Al Qadr mówią o takiej nocy, która jest bardzo wyjątkowa. Która jest lepsza niż 1000 miesięcy, czyli 83 lata i to w zasadzie obejmuje cały okres życia człowieka.

Tak wyjątkowa, że została opisana jako noc przeznaczenia. Oznacza to noc, w której rozstrzyga się los człowieka. Czyli, co ma się z nim stać, jakie błogosławieństwa, jakie łaski Boże powinien otrzymać w następnym roku lub przez całe życie.

Wtedy aniołowie Boży zstępują tej nocy i wylewają swoje błogosławieństwa na daną osobę.

Co właściwie oznacza ta noc? Jednym ze znaczeń jest to, że człowiek spędził miesiąc Ramadanu, tak jak Allah oczekuje od nas. To znaczy, spełnia wszystkie warunki Ramadanu, a zwłaszcza w ciągu tych ostatnich dziesięciu dni, podczas których szczególnie Bóg wylewa swoje błogosławieństwa, podczas których szczególnie Allah zbliża się do ludzi, człowiek wycofuje się i jeszcze bardziej zwiększa swoje modlitwy. Allah mówi, że człowiek doświadcza wtedy tej wyjątkowej nocy.

Udostępnij