U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Brotherhood,Mosque

U isto vrijeme Poslanik je poduzeo drugi važan korak.Okupio je muslimane i predložio da svaka dvojica muslimana – jedan ansar i jedan muhadžir – trebaju biti povezani kao dvojica braće.Ova ideja je bila dobro primljena.
Medinlije ansari su prihvati Mekanlije muhadžire kao svoju braću. Pod ovim novim bratstvom muslimani Medine ponudili su muslimanima Meke da s njima dijele svoj imetak i ono što imaju. Jedan od Medinlija ansarija je ponudio da se razvede od jedne od svojih dviju žena i da je uda za svog brata Mekanliju muhadžira.

Mekanlija muhadžir je odbio primiti ovu ponudu ansarije iz Medine iz obzira prema njegovim potrebama.Ali su ansarije Medine  ostali  uporni,  i  stvar  je  morala  biti  podnesena Poslaniku. ansarije Medine su uporno ostajali pritom da su mekanski muhadžiri njihova braća tako da treba da s njima dijele svoj imetak.Mekanski muhadžiri nisu znali kako upravljati zemljom. Ali su mogli dijeliti prinos sa zemlje ako ne samu zemlju.

Mekanski muhadžiri su sa zahvalnošću odbili ovu  nevjerovatno  velikodušnu  ponudu  i  radije  ostali  vjerni svom  zanimanju  trgovinom.Mnogi  mekanski muhadžiri  su ponovo postali bogati  No,ansarije Medine su uvijek pamti svoj napor da svoj imetak dijele s mekanskim muhadžirima.Mnogo puta su, kad bi ansarija Medine umro,njegovi sinovi podijelili naslijeđe sa svojom mekanskom braćom.Ova praksa se  nastavila  dugo  godina,  dok  Kur’an  nije  stavio  zabranu učenjem o podjeli naslijeđa (Buhari i Muslim).

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp