U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Isra ili duhovno putovanje Poslanika

Život Muhameda s.a.v.s.

Ovih dana Poslanik je primio veličanstveno obećanje od Boga. Imao je viziju u kojoj je vidio sebe u Jerusalemu, a da poslanici klanjaju iza njega. Jerusalem je označavao Medinu, koja će postati centar obožavanja Jednog Boga. Objašnjenje da su drugi poslanici klanjali iza Poslanika islama značilo je da će se ljudi koji slijede razne vjere pridružiti islamu, i islam će tako postati univerzalna religija.Stanje u Meki je sada postalo krajnje kritično.

Proganjanje je stiglo do svog vrhunca. Mekanlije su se smijali ovoj viziji i opisivali je kao puste želje. Nisu znali da su bili položeni temelji novog Jerusalema. Nacije Istoka i Zapada bile su u pokretu. Oni su željeli čuti glas zadnjeg Velikog Božijeg Poslanika.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp