U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Prva grupa vjernika

Kad su ove vijesti stigle do Zeida, Poslanikovog oslobođenog roba – sada oko trideset godina starog, on i njegov amidžić Ali – koji je imao oko jedanaest godina – proglasili su da vjeruju u njega. Abu-Bakr, prijatelj iz djetinjstva, bio je izvan grada.

Kad se vratio, slušao je o ovom novom doživljaju koji je Poslanik imao. Rečeno mu je da je njegov prijatelj poludio i da je počeo govoriti da su mu meleki donijeli poruku od Boga. Abu-Bakr je u potpunosti vjerovao Poslaniku. On ni u jednom trenutku nije sumnjao da je Poslanik sigurno upravu – on ga je poznavao, znao je da je i zdravog razuma i da je iskren. Pokucao je na Poslanikova vrata i kad je bio primljen u njegovo društvo, pitao ga je šta se dogodilo.

Poslanik je, bojeći se da Abu-Bakr ne bi pogrešno razumio, počeo dugo objašnjavati. Abu-Bakr ga je zaustavio i uporno govorio da sve što on želi znati je da li se melek od Boga spustio na njega i dao mu Poruku. Poslanik je želio da ponovo objasni, ali je Abu- Bakr rekao da ne želi slušati nikakvo objašnjenje. On je samo želio odgovor na pitanje da li je imao Poruku od Boga. Poslanik je rekao: ‘Da’, i Abu-Bakr je odmah potvrdio da vjeruje.

Nakon što je proglasio svoju vjeru, rekao je da bi argument umanjio vrijednost njegove vjere. On je Poslanika poznavao dugo i bio prisan s njim. Nije mogao sumnjati u njega, i nije želio nikakav argument da bi bio uvjeren u njegovu istinitost.

Skroman početak Islama za veliku svjetsku reformu

Ova mala grupa vjernih bili su prvi vjernici islama: žena zrelih godina, dječak od jedanaest godina, oslobođeni rob koji je živio među strancima, mladi prijatelj i Poslanik. Ovo je bila mala skupina koja nije imala nikakve potpore i koja je šutke odlučila da širi Božije svjetlo svuda u svijetu. Kad su ljudi i njihove vođe čuli o ovome, smijali su se i proglasili su ih ludim. Nije bilo nikakvog razloga za strah ili za brigu.

No, kako je vrijeme prolazilo, istina je počela postajati jasna i – kao što je poslanik Isaiah (28:13) prije dugo godina rekao: pravilo za pravilom, pravilo za pravilom; linija za linijom, ovdje malo i tamo malo – počela su se spuštati na Poslanika.Bog je počeo govoriti s Muhammedom ‘drugim jezikom’. Omladina u zemlji postala je radoznala. Oni koji su tragali za istinom postali su uzbuđeni.

Iz omalovažavanja i ruganja počelo je rasti odobravanje i divljenje. Robovi, mladići i bespomoćne žene počeli su se okupljati oko Poslanika. U njegovoj Poruci i njegovom učenju bila je nada za ponižene, očajne i mlade. Žene su mislile da je došlo vrijeme za vraćanje njihovih prava. Robovi su mislili da je došao dan njihove slobode, a mladi ljudi su mislili da će za njih biti otvoreni putevi napretka.

 

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp