U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija
Kaba,islam,poruka,mir

Suprotstavljanje je i dalje raslo. U isto vrijeme su Poslanik i njegovi sljedbenici činili sve što su mogli da Mekanlijama učine jasnom Poruku islama. Ova poruka je bila mnogostrana i od ogromne konačne vrijednosti ne samo za Arape nego i za cijeli svijet. To je bila Poruka od Boga. Ona kaže:

‘Stvaralac svijeta je Jedan. Niko drugi nije vrijedan obožavanja. Poslanici  su  uvijek  vjerovali  u  Njega  da  je  Jedan,  i  tako  su poučavali svoje sljedbenike. Mekanlije trebaju napustiti svoje kipove i idole. Zar oni nisu vidjeli da idoli nisu čak mogli ukloniti ni muhu koja je pala na žrtve položene na njihovim stopama? Da su bili napadnuti, ne bi mogli odbiti. Da su imali pitanje da im postave, oni ne bi mogli odgovoriti. Da su tražili pomoć, oni ništa ne bi mogli učiniti.

No, Jedan Bog pomogao je one koji su tražili pomoć, odgovorio je onima koji su Mu se obratili u dovi, potčinio Svoje neprijatelje i uzdigao one koji su se ponizili pred Njim. Kad je došlo svjetlo od Njega, ono je osvijetlilo Njegove poklonike. Zašto su ga onda Mekanlije napustile i okrenuli se beživotnim kipovima i idolima i izgubili svoje živote? Zar nisu vidjeli da ih je njihovo nevjerovanje u Jednog Istinskog Boga učinilo potpuno praznovjernim i neupućenim? Oni nisu imali pojma o tome šta je halal, a šta haram, ili ispravno i pogrešno. Oni  nisu  poštovali  svoje  majke.  

Grubo  su  postupali  prema svojim sestrama i kćerima, i lišavali ih onoga što im pripada. Nisu postupali lijepo sa svojim ženama. Mučili su hudovice, iskorištavali siročad, siromašne i slabe, i nastojali da svoje blagostanje izgrade na ruševinama drugih. Nisu se stidjeli laganja, niti krađe i pljačke. Kockanje i alkohol bili su njihovo zadovoljstvo. Nisu vodili brigu za kulturni i nacionalni napredak. Koliko dugo će oni zanemarivati Jednog Istinskog Boga i nastavljati gubiti i patiti? Zar nije bolje da se poprave? Nije li bolje da napuste sve forme međusobnog iskorištavanja, vrate prava onome kome pripadaju, troše svoj imetak za nacionalne potrebe i na popravljanje stanja siromašnih i slabih, postupaju prema siročadima kao prema amanetu i njihovu zaštitu smatraju dužnošću da pomažu hudovicama i utemeljuju i potiču dobra djela u cijeloj zajednici, njeguju i udjeljuju ne samo pravdu i jednakost nego i saosjećanje i milost?

Da vaš dolazak na ovaj svijet ne bude beskoristan. ‘Ostavite dobra djela iza sebe’, Poruka dalje kaže, ‘da ona mogu rasti i donositi plodove nakon što vi odete. Vrlina je u davanju drugima, ne u primanju od njih. Naučite  da  ustupate  da  biste  bili  bliže svom Bogu. Praktikujte samoodricanje radi ljudi, da biste umnožili svoju imovinu kod Boga. Istina, muslimani su slabi, ali nemojte tragati za njihovim slabostima, Istina će pobijediti.

Ovo je odredba od Boga. Kroz Poslanika će nova pravda i novi kriterij dobra i zla biti postavljeni u svijetu. Vladat će pravda i milost. Nikakva prisila neće biti dozvoljena u stvarima religije, i nikakvo posredovanje. Okrutnosti kojima su žene i robovi bili izvrgnuti bit će istrijebljeno. Na mjestu kraljevstva šejtana bit će uspostavljeno kraljevstvo Božije.’

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp