U ime Allaha Milostivog Darovaoca bez traženja Samilosnog
Nema drugog boga osim Allaha i Muhammed je Njegov poslanik
Muslimani koji vjeruju da je ,
Hazreti Mirza Ghulam Ahmad iz Kadiana a.s. Imam Mahdi i Obećani Mesija

Islam se širi u Medini

Islam, Medina

Za to vrijeme su objave koje je Poslanik primao počele nagovještavati blisku mogućnost selidbe iz Meke. Bila mu je data neka ideja o mjestu gdje su trebali iseliti. To je bio grad bunarova i bašči hurmi. On je mislio o Jemenu. Ali je ova misao uskoro bila odbačena. Onda je čekao u uvjerenju da će bilo koje mjesto u koje bude određeno da idu sigurno postati kolijevka islama.

Približavao se godišnji hadždž i počeli su pristizati hodočasnici iz svih dijelova Arabije. Gdje god je našao grupu ljudi, Poslanik je išao do njih, govorio im o Božijem Jedinstvu i tražio da napuste prijestupe svih vrsta i pripreme se za Božije kraljevstvo. Neki su slušali i bili zainteresovani. Neki su željeli slušati, ali su ih Mekanlije odvratili. Neki koji  su  donijeli  odluku  nastavili  su se rugati.

Poslanik je bio u dolini Mina kad je vidio grupu od šest ili sedam ljudi. Otkrio je da pripadaju Khazradž plemenu, jednom od onih koja su u ugovoru sa Jevrejima. Pitao ih je da li bi htjeli slušati ono što im je imao reći. Oni su čuli o njemu i bili su zainteresovani; i složili su se.

Poslanik im je neko vrijeme govorio da je Božije kraljevstvo blizu, da će kipovi nestati, da će se Božije Jedinstvo utemeljiti i da će pobožnost i čistoća ponovo vladati. Zar oni u Medini neće srdačno dočekati ovu poruku? Ovo je na grupu ostavilo veliki dojam. Oni su primili Poruku i obećali da će se, po povratku u Medinu, posavjetovati s drugima i da će naredne godine izvijestiti da li je Medina voljna primiti muslimanske izbjeglice iz Meke. Kad su se vratili, savjetovali su se sa svojim prijateljima i bližnjima.

 Medinska plemena

U Medini su u to vrijeme bila dva arapska i tri Jevrejska plemena. Arapska plemena bila su Aus i Khazradž, a Jevrejska plemena su bila Banu-Quraiza, Banu-Nazir i Banu-Kainuka. Aus i Khazradž su bili u ratu. Quraiza i Nazir bili su u savezu sa plemenom Aus, a Kainuka sa Khazradž. Umorni neprekidnim ratovanjem, oni su težili miru. Na kraju su se složili da priznaju Khazradž poglavicu, Abdullaha bin Ubayya bin Salula, kao poglavara Medine.

Od Jevreja su plemena Aus i Khazradž čula o predskazanjima u Bibliji. Čuli su jevrejske priče o izgubljenoj slavi Israila i o dolasku poslanika ‘nalik Musau’. Jevreji su govorili da je njegov dolazak bio blizu. On je trebao označiti povratak moći Israila i uništenje neprijatelja. Kad su ljudi Medine čuli o Poslaniku, to je na njih ostavilo dojam i počeli su pitati da li je ovaj mekanski Poslanik onaj o kojem su čuli od Jevreja. Mnogi mladi ljudi su odmah povjerovali u to.

Dvanaest muškaraca iz Medine kod Poslanika s.a.v.s.

U toku narednog hadždža dvanaest muškaraca iz Medine došlo je u Meku da se pridruži Poslaniku. Njih deset pripadalo je plemenu Khazradž, a dvojica plemenu Aus. Oni su sreli Poslanika u dolini Mina i, držeći Poslanikovu ruku, svečano su proglasili svoju vjeru

”u Jednog Boga i odlučnost da se uzdrže od svih uobičajenih zala, od čedomorstva i od iznošenja međusobnih neistinitih optužbi. Također su odlučili da će poslušati Poslanika u svim dobrim stvarima”.

Kad su se vratili u Medinu, počeli su još snažnije širiti islam. Revnost je porasla. Kipovi su izneseni iz svojih boravišta i bačeni na ulicu. Oni koji su se klanjali pred kipovima počeli su držati glave uspravno. Odlučili su da se ne saginju nikome osim Jednom Bogu. Jevreji su se čudili. Stoljeća prijateljstva, tumačenja i debate nisu uspjeli napraviti promjenu  koju  je ovaj mekanski Učitelj napravio za nekoliko dana. Ljudi Medine su odlazili ovim rijetkim muslimanima među njima i raspitivali se o islamu.

Prvi misionar Islama dolazi u Medinu

No, tako mali broj muslimana nije se mogao nositi sa velikim brojem pitanja, niti su imali dovoljno znanja. Zato su odlučili da Poslaniku upute zahtjev da im pošalje nekog da ih poučava islamu. Poslanik se složio da im pošalje Musaiba, jednog od muslimana koji je bio u Abesiniji. Musaib je bio prvi misionar islama koji je otišao izvan Meke.

Kontaktirajte nas preko Vibera :)
Viber
WhatsApp