Lutje në teshehud
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Për lutjen në teshehud, Hazret Abdullah Ibni Mesudi r.a. rrëfen:

Kur falnim namaz pas të Dërguarit të Allahut s.a.s., thoshim: “Paqja qoftë mbi Allahun!” I Dërguari i Allahut s.a.s. tha: “Allahu Vetë është paqe [domethënë burimi i paqes], andaj, kur të jeni të ulur në namaz, lutuni me këto fjalë:

teshehud - lutjePër Allahun janë dhuratat, adhurimet dhe të pastrat (lavdërime). Paqja qoftë mbi ty, o Profet, dhe mëshira dhe bekimet e Allahut po ashtu! Paqja qoftë mbi ne dhe mbi të gjithë robërit e sinqertë të Allahut! Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhammedi është robi dhe i Dërguari i Tij.[1]


[1]. Buhariu, Kitab sifatis-salat, bab et-teshehed fil-akhira

 

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp