Lutje të ndryshme të Profetit Muhammed s.a. në sexhde
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

(1) Hazret Hudhejfa r.a. thotë se i Dërguari i Allahut s.a.s. në sexhde thoshte:lutje ne sexhde

I Shenjtë është Zoti im, i Lartësuari.[1]

(2) Hazret Ajshja r.a. rrëfen: “Një natë, kur nuk e gjeta të Dërguarin e Allahut s.a.s. në shtrat, u shqetësova. Fillova ta kërkoja në errësirë duke prekur me duar andej-këtej dhe më në fund e gjeta, ndërkohë ai ishte në sexhde dhe po bënte këtë lutje:

lutje ne sexhde - 2

O Allah! Më fal mëkatet e mia, edhe ato që kam fshehur, edhe ato që kam zbuluar”.[2]

(3) Sipas rrëfimit të Ebu Hurejras r.a., i Dërguari i Allahut s.a.s., në sexhdet e tij bënte këtë lutje:

lutje ne sexhde

O Allah! Më fal të gjitha mëkatet e mia, edhe të voglat, edhe të mëdhatë, edhe të parat, edhe të fundit, edhe të fshehtat, edhe të hapëtat.[3]

(4) Hazret Muhammed Ibni Muslima r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.s. në sexhdet e tehexhudit (të namazit të natës) bënte këtë lutje:

lutje ne sexhde

O Allah! Për Ty rashë në sexhde. Ty të besova. Ty t’u dorëzova. O Allah! Ti je Zoti im. Fytyra ime po i bën sexhde Atij që e krijoi, e zbukuroi dhe i dhuroi veshët dhe sytë. I Bekuar është Allahu, Krijuesi më i përsosur![4]

(5) Hazret Ajshja r.a. rrëfen:

Një natë të Dërguarin e Allahut s.a.s. nuk e gjeta në shtëpi. Duke e kërkuar shkova deri në xhami, ku e gjeta në sexhde. Gjunjët i kishte të ngulura në dhé dhe po lutej:

lutje ne sexhde - 5

O Allah! Kërkoj mbrojtjen e pëlqimit Tënd nga mospëlqimi Yt; të faljes Tënde nga ndëshkimi Yt. Kërkoj mbrojtjen Tënde prej Teje. Nuk mund ta përmbledh lavdërimin Tënd. Ti je ashtu siç e ke përshkruar Veten Tënde![5]

Le të mos mjaftohemi vetëm duke thënë Subhana Rabijel A’ala në sexhde, sepse Profeti s.a. bënte edhe lutje të tjera shumë emocionuese. Këto ishin disa prej tyre. Duke i lexuar këto, mund të nxjerrim përfundimin se duhet të bëjmë lutje emocionuese edhe në gjuhën tonë në sexhde.


[1]. Tirmidhiu, Kitabus-salat, bab et-tesbih fir-ruku ues-suxhud.
[2]. Muslimi, Kitabus-salat, bab ed-dua fis-suxhud.
[3]. Muslimi, Kitabus-salat, bab ma jekulu fir-ruku, ues-suxhud.
[4]. Muslimi, Kitab salatil-musafirin, bab ed-dua fi salatil-lejl.
[5]. Po aty.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp