Lutje pas dhënies së selamit nga namazi
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

(1) Sipas Theubanitra, skllavit të liruar nga i Dërguari i Allahutsas, pas namazit i Dërguari i Allahutsas thoshte tri herë “estagfirullah” (i kërkoj falje Allahut) dhe bënte këtë lutje:

lutjeO Allah! Ti je paqja dhe prej Teje vjen paqja! Je bekimplotë, o zotërues i madhështisë dhe i nderit![1]

(2) Hazret Mugira Ibni Shi’bara tregon se i Dërguari i Allahutsas pas dhënies së selamit nga namazi, thoshte tri herë këto fjalë:

lutjeNuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Ai është i vetëm dhe i pashoq. Të Atij janë sundimi dhe lavdia. Ai është i Plotfuqishëm për çdo gjë.

E më pas lutej:

lutjeO Allah! Askush nuk mund të pengojë atë që Ti e dhuron dhe askush nuk mund të japë atë që Ti e refuzon dhe nuk mund të bëjë dobi madhështia e askujt përballë Teje.[2]


[1]. Muslimi, Kitabul-mesaxhid, bab istihbab edh-dhikr ba’das-salat.
[2]. Buhariu, Kitabud-da’vat, bab dua ba’das-salat.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp