Lutje për të shkuar në xhami
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Hazret Abdullah Ibni Amr Ibnil Asi r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.s. kur hynte në xhami, bënte lutjen e mëposhtme. Në rrëfimin e tij gjithashtu thuhet se ai që bën këtë lutje, për të shejtani shprehet: “Ky njeri për gjithë ditën e sotme ka marrë mbrojtjen kundër meje”.

lutje per xhami

Kërkoj mbrojtjen e Allahut të Madhërishëm, të fytyrës së Tij bujare dhe të sundimit të Tij të përhershëm nga shejtani i mallkuar.[1]


[1]. Ebu Daud, Kitabus-salat, bab ma jekuluhur-rexhulu enda dukhulil-mesxhid.

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp