Lutje kur hyn në xhami
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

E bija e të Dërguarit të Allahut s.a.s. Hazret Fatima r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.s. kur hynte në xhami, bënte këtë lutje:

lutje kur hyn ne xhami

Me emrin e Allahut! Bekimi dhe paqja qofshin mbi të Dërguarin e Allahut! O Zoti im! M’i fal gjynahet dhe më hap dyert e mëshirës Sate![1]


[1]. Tuhfatudh-dhakirin, lish-Sheukani, vëll. 1, f. 145.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp