Lutja midis dy sexhdeve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
lutje e Profetit

Hazret Abdullah Ibni Abasi r.a. rrëfen se i Dërguari i Allahut s.a.s. bënte këtë lutje midis dy sexhdeve:

lutje midis sexhdeve

O Allah! Më fal, më mëshiro, më udhëzo, më dhuro shëndet, më përmirëso, më ushqe dhe më lartëso![1]


[1]. Ibni Maxha, Ikamatus-salat, bab ma jekulu bejnas-sexhdatejn; Mustadrik Hakim, vëll. 1, f. 262, 271.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp