Lutje për të pasur qëndrueshmërinë dhe ndihmën kundër mohuesve
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të pasur qëndrueshmërinë dhe ndihmën kundër mohuesve

lutjet e kuranit

Sipas Kuranit Famëlartë, Hazret Taluti (Xhed’uni) bëri këtë lutje kur doli për t’u ballafaquar me armikun e tij, Xhalutin, dhe, rrjedhimisht, Zoti i Lartësuar atij i dha fitoren, ndërsa armikut humbjen poshtëruese:

lutja

O Zoti ynë! Na dhuro durimin, na forco këmbët dhe na ndihmo kundër popullit mohues.[1]


[1]. Kurani Famëlartë 2:251.

Image: Courtesy of Ali Mir; under Creative Commons License

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp