Lutje për të kërkuar gjykim
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Lutje për të kërkuar gjykim

lutje lutja kalifi i katert

Hazret Katade r.a. tregon se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. kur shkonte për luftë, ndër të tjera bënte sidomos këtë lutje[1]:

رَبِّ احۡکُمۡ بِالۡحَقِّ ؕ وَ رَبُّنَا الرَّحۡمٰنُ الۡمُسۡتَعَانُ عَلٰی مَا تَصِفُوۡنَ

O Zoti im! Vendos me drejtësi. (O mohues!) Zoti ynë është i Gjithëmëshirshmi, të cilit i kërkohet ndihmë kundër asaj që trilloni ju.[2]


[1]. Xhelalud-din es-Sujuti, “Ed-Durrul-Menthur”, vëll. 4, f. 86.
[2]. Kurani Famëlartë 21:113.

Related Contents from Topics
Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp