Kjo javë me Kalifin | 23 prill 2021
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Kjo javë me Kalifin | 23 prill 2021

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Hazret Mirza Masrur Ahmadi (Allahu e ndihmoftë fuqimisht) mori pjesë në dy takime virtuale me studentët e Xhamia Ahmadias Kadijan (Instituti Teolgjiik) dhe zyrtarët e organizatës Khudamul Ahmedia të Indonezisë.

Pyetjet e shtruara

1:04 – Ilahji, në sfond u shfaqën disa pamje nga Kadijani.
4:10 – Raport i përgjithshëm mbi Xhamia Ahmadia Kadijan.
4:49 – Kur do të vizitoni sërish Kadijanin?
5:54 – Si mund të krijohet një lidhje personale me Kalifin e kohës ?
7:48 – Si mund t’i predikojmë ata që jetojnë në zonat rurale?
14:50 – A ka përballur Kalifi ndonjë vështirësi në jetën e tij dhe si e ka kapërcyer atë?
16:30 – Si i kontrollon Kalifi të gjitha letrat dhe si u përgjigjet atyre?
18:10 – Si mund të gjejmë kënaqësi në namaz?
21:29 – Si mund të fillojmë punën në terren pasi të jemi diplomuar nga Xhamia?
26:22 – Takimi me zyrtarët e organizatës së Khudamul Ahmedia të Indonezisë.
26:47 – Kalifi porosit sekretarin për shërbimet humanitare për të shtuar veprimtarinë si në Indonezi po ashtu jahtë saj.
27:43 – Kalifi diskutoi një plan mbarëkombëtar me Kryetarin e Atfalul Ahmadia.
28:32 – Kalifi pyeti për botimet e Khudamul Ahmedia në Indonezi.
29:46 – Kalifi bisedoi me Murabi sahibin, i cili po përkthente gjatë takimit.
30:48 – Një pjesë e zgjedhur nga hutbeja e fundit e së xhumasë.

Shikoni video të tjera

Shpërndaje
Na kontaktoni ne Whatsapp :)
Shtypni këtu ju lutemWhatsApp