Kanadezët që pranojnë Islam-ahmadiatin në dorën e Liderit botëror musliman
Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.

Kanadezët që pranojnë Islam-ahmadiatin në dorën e Liderit botëror musliman

Ceremonia e Bejtit (anëtarësimit) në dorën e Liderit botëror musliman dhe kampionit të paqes, Hazret Mirza Masrur Ahmedit, zhvilluar më 19 maj të vitit 2013, në xhaminë Bejtul Rahman, në Vankuver të Kanadasë.

Share via