Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëbërësit.
Nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Muhammedi është i Dërguari i Allahut.
Muslimanët që besojnë se Hazret Mirza Ghulam Ahmedi a.s.,
është Imam Mehdiu dhe Mesihu i Premtuar.
Date: 2018-07-20

Fragmente nga jeta e sahabëve të Bedrit

Hazret Mirza Masrur Ahmed (aba)

Hazret Mirza Masrur Ahmed (aba)

Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar, Allahu e ndihmoftë fuqimisht

Udhëheqësi botëror i Xhematit Musliman Ahmedia, kampion i paqes dhe lideri i grupit më të madh të muslimanëve në të gjithë botën që ndjekin një Imam.

Më shumë rreth autorit

Fragmente nga jeta e sahabëve të Bedrit:

  1. Hazret Hallad bin Rãfi’ r.a.,
  2. Hazret Haritha ibën Suraka r.a.,
  3. Hazret ‘Abbad ibën Bishr r.a.
  4. Hazret Sevad bin Ghazija r.a.

Arsyet që e përligjën ekzekutimin e Ka‘ab bin Eshrefit dhe prapaskenat e kësaj ngjarjeje.

Send this to a friend