بسم الله الرحمن الرحيم

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful

Ahmadiyya Muslim Community
Albania

Dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd

Download (PDF, 672KB)

Besnikëria e vërtetë ndaj atdheut

Autor: Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar

Përshkrim:

Më shumë nga Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar:

kriza boterore dhe rruga drejt paqes-thumb
Kriza botërore dhe rruga drejt paqes
Hazret Mirza Masrur Ahmed, Kalifi i Pestë i Mesihut të Premtuar
thumb-vertetesia-7
Vërtetësia – numri i shtatë
Botim i Xhematit Musliman Ahmedia të Shqipërisë