V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Mu’az, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje:

»Alahov Poslanec, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, me je imenoval [za guvernerja regije], poslal je pome in mi dejal: ›Srečal boš nekaj ljudi Knjige. Povabi jih, da zaprisežejo, da ni nihče, razen Alaha, vreden čaščenja, in da sem jaz Njegov Poslanec. Če to sprejmejo, jim povej, da je Alah naredil pet dnevnih molitev obveznih. Če to sprejmejo, jim povej, da je Alah naredil dajatve obvezne. Te dajatve so vzete bogatim in vrnjene   revnim   med  njimi.   Če  se  s  tem  strinjajo,   od  njih  ne terjaj najboljšega, kar posedujejo. In upoštevaj prošnjo zatiranih, kajti nič ne stoji med njo in Alahom.‹« (Buhari)

Huraim bin Fatik, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Kdorkoli kaj zapravi zavoljo Alaha, mu je to povrnjeno sedemstokrat.« (Tirmizi)

Anas, naj bo Bog zadovoljen z njim, pripoveduje, da je bil Abu Talha Ansari, naj bo Alah zadovoljen z njim, najbogatejši Ansar.[1] Vir njegovega prihodka so bili vrtovi datljevih palm in njemu najljubši vrt je bil Birha. Nahajal se je nasproti Prerokove mošeje. Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, ga je obiskoval in pil njegovo čisto in svežo vodo. Anas, naj bo Bog zadovoljen z njim, pravi: »Ko je bil razkrit verz ›Ne moreš doseči pravičnosti, dokler ne trošiš od tistega, kar ljubiš,‹ je šel Talha, naj bo Bog zadovoljen z njim, k Preroku, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, in rekel: ›O Alahov Poslanec, Alah ti je razkril: »Ne moreš doseči pravičnosti, dokler ne trošiš od tistega, kar ljubiš,« in moja najljubša posest je vrt Birha. To poklanjam v znak dobrodelnosti zavoljo Alaha in upam, da bo Alah sprejel to dobro gesto in si jo zapomnil za onostransko življenje. Uporabi ga, o Alahov Poslanec, kot ti Alah narekuje.‹ Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je rekel: ›Krasno! To je dobičkonosna pridobitev. Slišal sem, kaj predlagaš, vendar mislim, da bi jo moral dati svojim sorodnikom.‹ Abu Talha, naj bo Bog zadovoljen z njim, je dejal: ›Storil bom, kot si mi rekel, o Alahov Poslanec.‹ Abu Talha, naj bo Alah zadovoljen z njim, jo je zato razdelil med svoje bližnje sorodnike in sinove svojega strica.« (Buhari)

Adiji bin Hatim, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Dajte miloščino, da se rešite pred ognjem, čeprav date zgolj del datlja.« (Buhari)

Ajša, naj bo Alah zadovoljen z njo, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Darežljiva oseba je blizu Alaha, blizu ljudem in blizu raja, toda daleč od pekla. Medtem ko je skopuh daleč od Alaha, ljudi in raja, toda blizu pekla. Neveden človek, ki je darežljiv, je Alahu ljubši kot skopuh, ki ga častí.« (Kašajrija)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je nekdo vprašal Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»›O Alahov Poslanec, katero dobrodelno dejanje ima največjo nagrado?‹ Alahov Poslanec je odgovoril: ›Da daješ miloščino, ko si zdrav, ko sam kaj potrebuješ in ko se bojiš revščine ter si želiš postati bogat – če še takrat, potem nisi nebrižen. Ne pa, da hitiš, ko si že na smrtni postelji in takrat govoriš toliko za tega in toliko za onega.‹« (Miškat)

[1] Ansarji so prebivalci Medine, ki so sprejeli islam pred selitvijo Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, v to mesto.