V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Alah Vsemogočni pravi, da so vsa človekova dejanja, razen posta, zavoljo človeka samega. ›Post je samo zavoljo mene in jaz sem nagrada zanj.‹ Post je ščit pred zlom. Torej, ko se kdorkoli od vas posti, ne sme besedičiti niti povzdigovati svojega glasu. Če ga kdorkoli žali ali se začne prepirati z njim, naj pove zgolj: ›Postim se.‹ Naj Alah, Gospodar Mohameda in njegovega življenja, potrdi: sapa tistega, ki se posti, je Alahu čistejša kot aroma mošusa. Kdor se posti, doživlja dvoje radosti: radosten je, ko prekine s postom, in radosten bo zaradi svojega posta, ko se sreča s svojim Gospodarjem.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»V kakšno korist je Alahu post tistega, ki se ne vzdrži laži in prevar?« (Buhari)

Ajša, naj bo Alah zadovoljen z njo, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, ostajal v mošeji zadnjih deset dni ramadana (itikaf), vse dokler ga Vzvišeni Alah ni vzel k sebi. Potem so s tem (itikafom) nadaljevale njegove žene. (Buhari)