V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Darda, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal, da je prerok David, mir z njim, molil takole:

»O Gospodar, nakloni mi Tvojo ljubezen in ljubezen tistih, ki Te ljubijo; in ljubezen do dejanj, s pomočjo katerih bom dosegel Tvojo ljubezen. O moj Gospodar, naj mi bo ljubezen do Tebe dragocenejša kot moje lastno življenje, družina in celo ljubša kot hladna voda [človeku, ki umira od žeje na pripekajoči vročini].« (Tirmizi)

Anas, naj bo Alah zadovoljen z njim, citira Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Tri lastnosti omogočajo osebi, ki si jih lasti, da odkrije resnično sladkost vere:
Da sta mu Alah in Njegov poslanec dražja kot karkoli drugega; da ljubi nekoga samo zavoljo Alaha; da se mu, potem ko ga je Alah Vsemogočni rešil nevere, upira vračanje k neveri tako, kot ne prenese misli, da bi bil vržen v ogenj.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Če bi se vernik zares zavedal obsega in intenzivnosti Božjega kaznovanja, bi izgubil vse upanje za raj. In če bi nevernik vedel za Alahovo veliko milost, ne bi nikoli obupal nad rajem.« (Muslim)

Vaasilah, naj bo Alah zadovoljen z njim, navaja Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, ki je dejal, da je Alah Vsemogočni rekel:

»Z Mojim služabnikom ravnam glede na njegovo razumevanje in njegovimi pričakovanji o Meni. Torej naj si misli o Meni, kakor želi.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal, da je Alah Vsemogočni rekel:

»›Z mojim služabnikom ravnam v skladu z njegovim razumevanjem in njegovimi pričakovanji o Meni. Z njim sem, kadarkoli se Me spomni.‹ Alah je bolj zadovoljen s kesanjem Njegovega služabnika, kot pa bi bil eden izmed vas vesel kamele, ki bi jo prej izgubil v nerodovitni puščavi in jo nato nepričakovano našel. Alah pravi: ›Kdorkoli se pomakne proti Meni za en korak, se Jaz proti njemu pomaknem za dva. Kdorkoli se proti Meni pomakne za dva koraka, se mu Jaz približam za štiri. Ko začne hoditi k Meni, Jaz stečem proti njemu, da ga srečam.‹« (Muslim)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Nekoč je bil mož, ki je storil veliko grehov zoper sebe. Ko je ležal na smrtni postelji, je svojim sinovom dejal: ›Zažgite moje telo, ko bom umrl, in upepelite ostanke, nato pojdite k oceanu in vrzite pepel v veter. Prisežem pri Alahu, da se bojim, da če me Bog dobi, mi bo naložil kazen, kakršne ni doslej prejel še nihče.‹ Alahov Poslanec, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je rekel, da so sinovi storili, kakor jim je bilo naročeno. Vendar Bog je ukazal zemlji naj reši in vrne vse delce moževega trupla, kamorkoli so že padli. Tako je bil mož priveden pred Boga. Alah ga je vprašal: ›Kaj te je vodilo v to?‹ Odgovoril je: ›Moje strahospoštovanje in strah pred Tabo sta me gnala.‹ In Bog mu je odpustil.« (Buhari)