V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Hadisi pomeni besede, ki jih je Prerok Mohamed (naj bo mir in blagoslov Alaha z njim) dejansko spregovoril, ali besede, ki opisujejo opažen dogodek, povezan z njegovim življenjem. Življenje Mohameda (naj bo mir in blagoslov Alaha z njim) je živo utelešenje učenj islama in je tako polno smernic o tem, kako živeti življenje. Zato so izročila, ki vsebujejo dejanja in besede preroka, zelo dragocena.

Potrebno je upoštevati, da se je mnogo poročanih zgodb o tem, kaj je Mohamed (naj bo mir in blagoslov Alaha z njim) rekel ali naredil, veliko let prenašalo ustno, preden so bile zapisane. Zato se veliko število izročil ali izrekov šteje kot nenatančnih ali celo ponarejenih, toda ker beseda Boga, zapisana v Koranu, ni bila nikoli spremenjena, se ta šteje kot najvišji in najbolj verodostojen vir znanja o islamu. Zato se ima katero koli izročilo ali izrek, ki nasprotuje učenjem Korana, za neveljavno.

Tukaj je predstavljen kratek izbor hadisov, torej izročil, ki se nanašajo na življenje, dejanja in izreke Preroka Mohameda (naj bo mir in blagoslov Alaha z njim). Preučevanje teh izrekov predstavlja kratek uvod v vsakdanje življenje Svetega Preroka, kakor tudi njegove molitve, visoke moralne standarde in njegov način pridiganja.

V arabščini se za Mohameda uporablja izraz rasul, kar označuje osebo, ki je bila poslana z Božjim sporočilom. Ta izraz se prevaja v angleščino kot messenger, v slovenščini pa smo uporabili izraz poslanec. Za Mohameda se uporablja tudi izraz nabi, kar označuje nekoga, ki prenaša Božje vesti ali širi Njegovo sporočilo. Zanj se v angleščini uporablja izraz prophet, v slovenščini pa prerok.

V publikaciji je dodan pozdrav Preroku Mohamedu z besedami »naj bo mir in blagoslov Alaha z njim,« za imenom njegovih spremljevalcev pa je dodana invokacija »naj bo Alah zadovoljen z njim/njo«. Treba je razumeti, da so te besede v vsakem primeru v celoti ponovljene.

Upamo in molimo, da bo temu poskusu uspelo potešiti nekaj želja po znanju in da bo ustvaril hrepenenje po dodatnem učenju. Za več informacij o Koranu in njegovih učenjih obiščite www.alislam.si.