V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Alahov Poslanec, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, med pridiganjem dejal:

»›O ljudje! Alah je romanje naredil obvezno. Torej bi ga morali izvajati.‹
Ko je mož to slišal, je vprašal: ›Ali naj romamo vsako leto, o Alahov poslanec?‹
Alahov Poslanec, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je molčal. Mož je vprašanje zastavil trikrat. Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je nato odgovoril: ›Če rečem »da,« potem postane obvezno. Vi pa ne bi imeli moči za to.‹
Nadaljeval je: ›Ne sprašujte o nečem tako dolgo, če vam jaz ne povem o tem. Tisti pred vami so bili uničeni, ker so preveč spraševali in niso ubogali preroka. Ko vam nekaj ukažem, bi to morali storiti po svojih najboljših močeh. In če vam nekaj prepovem, bi se morali tega vzdržati.‹« (Muslim)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, povedal:

»Ko se zavoljo Alaha nekdo poda na romanje in ne govori slabo ali dela kakršnekoli prekrške, postane čist in nedolžen, kot je bil na dan, ko ga je rodila mati.« (Miškat)