V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Prihod Jezusa in Imama Mahdija

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje:

»Bili smo s Prerokom, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, ko mu je bilo razkrito 62. poglavje Korana Sura Džuma. Takrat je recitiral verz: ›Tisti med njimi, ki bodo prišli pozneje in se jim še niso pridružili.‹[1] Eden izmed prisotnih je vprašal: »Kdo so, o Alahov Poslanec?« Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, temu ni posvečal pozornosti. Mož je vprašal še dvakrat ali trikrat. Takrat je med nami sedel tudi Salman Perzijski. Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, se je obrnil k njemu, nanj položil svojo roko in dejal: »Tudi če bi se vera dvignila do Plejad [popolnoma izginila iz sveta], bo nekaj njegovih ljudi (v drugi verziji je uporabljeno »en človek« namesto »nekaj ljudi«), ki bodo vero vrnili [nazaj] na svet.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, je napisal, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Marijin sin se bo kmalu pojavil med vami zaradi Njega, v katerega rokah je moje življenje. Upravljal bo pravičnost. Zlomil bo križ, ubil svinjo, končal vojno [zavoljo religije, pod Božanskim vodstvom], porazdelil bogastvo, ki pa ga nihče ne bo sprejel. V tistih časih bo en priklon pred Alahom boljše kot cel svet in kar ta vsebuje.« Abu Hurairah v svojem pripovedovanju pravi [to je mnenje Abu Hurairaha, ne besede Preroka,  naj bo mir  in blagoslov Alaha z njim]: »Če želiš, lahko prebereš verz: ›In ljudje knjige [židje in kristjani] bodo še naprej verjeli v to pred njegovo smrtjo: in na Dan vstajenja bo [Jezus] pričal proti njim.‹« (Buhari)

»Pazite, ne bo nobenega preroka ali poslanca med Jezusom, Marijinim sinom, in mano. Pomnite, za mano bo on kalif mojim ljudem. Pomnite, ubil bo antikrista, zlomil križ, odpravil jemanje džizije [pobran davek poraženih ljudi], saj ne bo več nobene vojne. Pomnite, kdorkoli ga sreča, naj ga pozdravi v mojem imenu.« (Tabarani)

Anas, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Kdorkoli izmed vas sreča Jezusa, Marijinega sina, naj ga pozdravi v mojem imenu.« (Dur Mansur)

Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je po Savbanovih, naj bo Alah zadovoljen z njim, besedah rekel:

»Ko najdete Mahdija,[2] na njegovih rokah izvedite bai’ah [obljuba vdanosti]. Morate iti do njega, čeprav po kolenih čez ledene gore. On je Mahdi in Alahov kalif.« (Ibn-Madža)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

 »V kakšnem [bednem] stanju boste, ko se bo Marijin sin spustil med vas in bo imam  [verski voditelj] med vami? V drugi različici je rečeno: »Vodil vas bo iz vaših vrst.« (Buhari)

Muhammad bin Ali, naj bo Alah zadovoljen z njim, je rekel:

»Zagotovo se bosta za našega Mahdija pojavila dva znaka, ki se nista pojavila [znaka resnice za vse druge] od nastanka nebes in zemlje. V mesecu ramadana bo lunin mrk v njenih prvih nočeh [mrka],[3] sončni mrk pa na srednji dan [dnevi mrka]. Oba mrka se bosta zgodila v istem mesecu ramadana. Ta dva znaka se še nista pojavila, odkar je Alah ustvaril nebesa in zemljo.« (Dar Kutni)

Sulejman bin Amar bin al-Ahvas, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da mu je oče dejal, da je bil priča zadnjemu romanju Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je častil Alaha, ga poveličeval, opomnil zbor in vprašal: ›Kateri dan je najsvetejši? Kateri dan je najsvetejši? Kateri dan je najsvetejši?‹ Ljudje so odgovorili: ›Dan najveličastnejšega hadžija, o Alahov Poslanec.‹ Prerok je rekel: ›Torej pomnite, da imajo vaše življenje, lastnina in čast enako svetost kot ta dan, to mesto in ta mesec. Nihče ne bo odgovoren za drugo kot za lastna dejanja. Oče ne bo odgovoren za dejanja svojega sina. Sin ne bo odgovoren za dejanja svojega očeta. Pomnite, da je vsak musliman brat drugemu muslimanu. Muslimanu ni dovoljeno odvzeti ničesar, kar pripada njegovemu bratu, razen kar mu sam dovoli. Pomnite, da so vse obresti na posojila, nastale na Dan nevednosti, izbrisane, razen kapitala, ki ostaja vaš. Nikomur ne povzročajte krivic in vam ne bodo povzročene. Tako so izbrisane tudi vse obresti v primeru Abbasa bin Abdullaha-Muttalibe [bližnji sorodnik Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim]. Vsa kri, prelita v času poganstva, bo ostala nekaznovana. Prva obtožba, ki jo bom odpravil glede krvnega maščevanja, je zoper Harisa, ki je bil vzgojen med Banu Lejs [arabsko pleme] in ga je ubil Huzejl. Opominjajte drug drugega, da je z ženskami potrebno ravnati prijazno, saj so vaše zaupnice (odgovorni boste zanje). Nad njimi nimate nobene moči, razen če so spoznane za krive prešuštva. Če so, potem jih pustite same v postelji in jih disciplinirajte, vendar ne prestrogo. Če ubogajo, nimate več nobene pravice (biti grobi do njih), torej je več ne iščite. Pomnite, da imate določene pravice do svojih žensk; prav tako imajo tudi one določene pravice do vas. Vaša pravica do njih je, da živijo čisto življenje. V vašo hišo ne bi smele dovoliti vstopiti nikomur, ki ga vi ne odobravate. Njihova pravica do vas je, da ste vi odgovorni za njihovo preživljanje.« (Tirmizi)

 

[1] To je del verza, ki omenja prvi prihod Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, nadaljuje pa z navajanjem prihodnjih dogodkov, rekoč, da bodo v prihodnosti ljudje, ki bodo dosegli enak naziv kot prejšnji tovariši Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim. Očitno govori o drugem prihodu Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, saj je ta podstavek pod vplivom prej uporabljenega glagola, ki se je nanašal na prvi prihod Svetega Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim.
[2] Mahdi dobesedno pomeni »tisti, ki je voden« ali »tisti, ki je voden od Boga«. Imam Mahdi je bil pričakovan reformist muslimanov. Njegov prihod je bil prerokovan v Koranu in različnih hadisih. Muslimanska skupnost Ahmadija je edina sekta v islamu, ki verjame, da se je prihod Mahdija zgodil v podobi Mirze Ghulama Ahmada v 19. stoletju.
[3] Očitno tu ni mišljeno, da bo mrk na  prvo noč meseca, saj luna ni poimenovana kot hilal (polmesec), tj. prvi trije dnevi luninega pojavljanja. Poleg tega se lunin mrk ne more zgoditi v prvih nočeh niti ga ne moremo opaziti.