V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Ponavadi nekdo poroči žensko iz štirih razlogov: zaradi njenega bogastva, zaradi njene družine, zaradi njene lepote ali zaradi njene pravičnosti. Daj prednost tisti, ki je pravična. Ostani skromen.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Najslabša poročna gostija je tista, na katero so povabljeni bogati, revni pa ne. Tisti, ki je povabljen [od skromne osebe] in se brani udeležbe [zaradi prevzetnosti], je neposlušen do Alaha in Njegovega Poslanca.« (Muslim)

Po besedah Ibna Umarja, naj bo Alah zadovoljen z njim, je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Izmed vseh zakonskih stvari je v očeh Alaha Vsemogočnega najbolj nepriljubljena razveza.« (Abu Davud)

Po Ajšinem, naj bo Alah zadovoljen z njo, pripovedovanju, je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Najboljši med vami je tisti, ki je najboljši do svoje družine, jaz pa sem najboljši med tistimi, ki so dobri do svojih družin.« (Abu Davud)