V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Predpisovanje dobrega in prepovedovanje zlega

Huzaifah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Prisežem pri Njem, ki drži moje življenje v Svojih rokah, da morate ljudem zapovedati, da delajo dobro in jim prepovedati početje slabega; drugače je precej verjetno, da vas doleti kakšna Alahova kazen. Potem pa boste prosili, vendar te prošnje ne bodo zalegle, saj bo že prepozno.« (Tirmizi)

Noman bin Bašir, naj bo Alah zadovoljen z njim, je povedal, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Primer osebe, ki preučuje meje, ki jih je postavil Alah, v primerjavi s tisto, ki prestopa te meje, je primerljiv z ljudmi, ki so kockali za prostor na barki. Nekaterim je dodeljena zgornja paluba, drugim spodnja. Ko tisti s spodnje potrebujejo vodo, morajo mimo tistih, ki so nad njimi. Predlagajo: ›Če naredimo luknjo v našem delu ladje, potem ne bomo motili tistih nad nami.‹ Če jim ljudje z zgornje palube to dovolijo, bodo vsi uničeni, če pa jih ustavijo, bodo vsi ostali varni.« (Buhari)