V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Sahl bin Sa’ad, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, Aliju, naj bo Alah zadovoljen z njim, rekel:

»Pri Alahu! Če vam Alah pomaga voditi eno samo osebo k resnici, je to za vas boljše kot najdragocenejše rdeče kamele.« (Muslim)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, citira Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Oseba, ki povabi ljudi k resnici, dobi nagrado enako tisti, ki jo dobijo vsi, ki so sprejeli resnico [na njegovo povabilo], medtem ko nič ne bo odšteto od njihovih nagrad. Enako velja za tistega, ki druge zapelje v greh. Ta nosi breme vseh grehov, nastalih na njegovo pobudo, medtem ko nič ne bo odšteto od kaznovanja tistih, ki so greh storili.« (Muslim)

Po Anasovem, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripovedovanju je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel naslednje:

»Naredi religijo takšno, da ji bodo drugi zlahka sledili; ne naredi je težke. Prav tako religijo predstavljaj na prijeten način; ne naredi je odbijajoče za druge.« (Muslim)