V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Huzaifah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi:

»Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, nam je prepovedal nositi svilo in brokat. Prav tako nam je prepovedal jesti in piti iz zlatih ali srebrnih skodel, rekoč, da so na tem svetu zanje [nevernike] in v onem svetu za vas.« (Muslim)

Abu Said al-Hudri, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da ko je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, nosil novo obleko, je najprej omenil, kakšne vrste je bila, npr. turban, srajca ali plašč, potem pa nadaljeval:

»O Alah, Tebi gre hvala. On mi je daroval to obleko, da jo nosim. Njega prosim, da lahko izkoristim njene prednosti, in Njega prosim, da mi jo pomaga najbolje uporabiti; iščem tudi Njegovo zaščito proti kakršnemukoli zlu, ki bi lahko bilo v njej, in proti kakršnemukoli škodljivemu namenu, za katerega bi lahko bila narejena.« (Tirmizi)

Ajša, naj bo Alah zadovoljen z njo, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Preden začnete jesti, bi morali reči ›V imenu Alaha Vzvišenega.‹ Če to na začetku pozabite, potem morate na koncu reči: ›V imenu Alaha začnem in končam.‹« (Tirmizi)

Abu Said, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, kadarkoli je jedel ali pil, rekel:

 »Hvala Alahu, ki nam daje hrano in pijačo in nas je naredil muslimane.« (Tirmizi)