V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Džabir, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Tisti, ki bo na Sodni dan meni najljubši in meni najbližji, bo tisti, ki je najbolj olikan. Najodvratnejši med vami in najbolj oddaljeni od mene na Sodni dan pa bodo domišljavi, bahaški in mutafaihiqoon.« Tovariši so vprašali: »Poznamo tiste, ki so domišljavi, in tiste, ki so bahaški, kdo pa so mutafaihiqoon?« Alahov Poslanec, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je odgovoril: »To so tisti, ki so arogantni in zahrbtni.« (Tirmizi)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Poslan sem bil, da izpopolnim najboljšo nrav.« (As-Sunan al-Kubra)

Po besedah Abu Hurairaha, naj bo Alah zadovoljen z njim, je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, izjavil:

»Kdorkoli olajša vernika skrbi na tem svetu, ga bo Alah rešil njegovih tegob na Sodni dan. Kdorkoli je prizanesljiv do nekoga, ki mu ni bilo lahko, temu bo Alah prizanesljiv na tem in naslednjem svetu. Kdorkoli zaščiti slabost muslimana, temu bo Alah ponudil kritje na tem svetu in svetu, ki še pride. Alah vedno stoji ob strani tistemu, ki pomaga svojemu bratu. Kdorkoli gre po poti iskanja znanja, temu bo Alah olajšal pot do raja. S spokojnostjo so zagotovo blagoslovljeni tisti, ki se zbirajo v Alahovih hišah, da bi recitirali Knjigo Alaha in drug drugega poučevali; pokriti so z Njegovim usmiljenjem in obdani z angeli. Alah jih omeni tistim, ki so mu najbližji. Nekdo, ki zaradi svojih del ostane zadaj, ne bo prej obravnavan zaradi  dobrega imena svoje družine.« (Muslim)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Na Sodni dan bo Alah Vsemogočni rekel: ›O sin Adama! Bil sem bolan, zakaj nisi povprašal po Meni, ko sem bil bolan?‹ Odgovoril bo: ›Kako bi povprašal po Tvojem zdravju, ko pa si Gospodar vesolja?‹ Alah bo odgovoril: ›Nisi opazil, da je Moj služabnik zbolel, in ti nisi poizvedel za njim? Če bi to storil, bi Me našel ob njem. O sin Adama! Prosil sem te za hrano, in ti Me nisi nahranil.‹ Odgovoril bo: ›O moj Gospodar, kako bi Te nahranil, ko si pa Gospodar vesolja?‹ Alah bo rekel: ›Ali nisi videl, kako te je Moj služabnik prosil za hrano, ti pa si mu jo odrekel? Če bi ga nahranil, bi bil Jaz za to hvaležen enako, kot da si to storil Meni. O sin Adama! Prosil sem te, da pogasiš Mojo žejo, in ti si se branil.‹ Odgovoril bo: ›Kako bi pogasil Tvojo žejo, ko pa si Gospodar vesolja?‹ Alah bo rekel: ›Ko te je Moj služabnik prosil, da pogasi njegovo žejo, nisi odgovoril. Če bi to storil, bi bil Jaz za to hvaležen enako, kot da si to storil Meni.‹« (Muslim)

Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je dejal:

»Ljudi ne moreš nikoli osrečiti le z denarjem; pomagaj jim torej z veseljem in ustrežljivostjo.« (Risala Kašajrija)