V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Musa al-Ašari, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Čistoča je pogoj verovanja.« (Muslim)

Ajša, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Ščetkanje zob ohranja čistočo ust in je všeč Alahu.« (Nesai)

 Abdullah bin Umar, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Ne bodite ljubosumni drug na drugega. Ne dvigujte cen. Ne sovražite drug drugega. Ne obračajte hrbta drug drugemu. Ne dajajte ponudb, medtem ko se dve stranki pogajata. Bodite pravi služabniki Boga tako, da postanete drug drugemu bratje.«
»Muslimani so bratje [drugim] muslimanom. Musliman se ne sme pregrešiti zoper drugega muslimana; ne sme ga omalovaževati niti poniževati.«
»Tu obstaja takva [strah pred Bogom],« je rekel Sveti Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, in trikrat pokazal proti prsim. Nato je dejal: »Dovolj je uničiti enega muslimana, da ponižaš drugega. Vsakemu muslimanu so prepovedani kri, lastnina in čast drugega muslimana.« (Muslim)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Pazite se ognja zavisti, saj vzame dobra dejanja, kot ogenj vzame les in slamo.« (Abu Davud)