V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Salabah al-Hušaniji Džursum bin Našir, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Alah Vsemogočni je predpisal nekaj obveznosti: upoštevaj jih. Postavil je nekaj mej: ne prekrši jih. Določene stvari je prepovedal: Ne približuj se jim. Iz prijaznosti, ne zaradi pozabljivosti, je o določenih molčal: torej glede njih ne postavljaj nepotrebnih vprašanj.« (Dar Kutni)

Noman bin Bašir, naj bo Alah zadovoljen z njim, je slišal Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, praviti:

»Jasno je, kaj je zakonito in kaj prepovedano. Med tema dvema kategorijama so nekatere stvari nedoločene: večina ljudi ne ve, v katero spadajo. Kdorkoli se jih izogiba, varuje svojo vero in svojo čast. Kdorkoli pa stopi v dvomljivo, bo verjetno stopil v prepovedano območje. Ta je kot pastir, ki svoji čredi dovoli pasti se okoli prepovedanega območja. Prepovedano območje Alaha pa združuje stvari, ki jih je On prepovedal. Pazite! V telesu je organ – dokler je zdrav, je zdravo tudi celo telo. V trenutku, ko se okuži, se bo okužilo celotno telo. Pomnite, ta organ je srce.« (Muslim)