V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Usman bin Affan, naj bo Alah zadovoljen z njim, citira Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Najboljši med vami je tisti, ki se nauči Korana in ga poučuje.« (Buhari)

Ibn Abbas, naj bo Alah zadovoljen z njim, navaja besede Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Tisti, ki se ne nauči nobenega dela Korana, je kot zapuščena hiša.« (Tirmizi)

Zaid bin Arkam, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje:

»Nekega dne je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, vstal, da bi nas nagovoril – častil je Alaha, Ga poveličeval in nas nato opomnil, rekoč:
›O ljudje! Sem človeško bitje. Predvideno je, da bo nekega dne k meni prišel poslanec mojega Gospodarja in me odpeljal s tega sveta. Puščam vam dve pomembni stvari: Knjigo Alaha, ki vsebuje življenjsko vodilo in svetlobo. Torej, brž se oprimite Alahove Knjige in se ravnajte po njej.‹
Tako je vzbudil naše zanimanje in nas navdušil za Knjigo Alaha.
›Prav tako za sabo puščam mojo družino.‹
Nato je trikrat ponovil: ›S strahom pred Alahom ravnajte z mojo družino.‹« (Muslim)