V imenu Allaha, Milostnega, Vseusmiljenega.
Čaščenja ni vreden nihče razen Alaha, Mohamed je Alahov poslanec.
Muslimani, ki verjamejo, da je Mirza Ghulam Ahmad (as),
Obljubljeni Mesija in Imam Mahdi.

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Tisti, ki ni hvaležen ljudem, ni hvaležen Alahu.« (Tirmizi)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi:

»Nekdo se je približal Preroku, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, in ga vprašal: ›O Alahov Poslanec! S kom izmed vseh ljudi naj imam dober odnos?‹ Odgovoril je: ›S svojo materjo.‹ Vprašal je še enkrat: ›In potem?‹ Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je odgovoril: ›Spet s svojo materjo.‹ Vprašal je še tretjič: ›S kom pa potem?‹  ›Spet s svojo materjo,‹ je bil odgovor. ›Pa potem?‹ je še zadnjič vprašal mož. Sveti Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je odgovoril: ›S svojim očetom.‹ V drugi verziji je spraševalec vprašal: ›O Alahov Prerok! Kdo si zasluži najboljše ravnanje?‹ Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, je odgovoril: ›Tvoja mati, tvoja mati, tvoja mati, potem tvoj oče in nato naslednji sorodnik.‹« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, citira Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Osramočen je človek, osramočen je človek in še enkrat, osramočen je človek, ki živi tako dolgo, da vidi starost svojih staršev, a mu ni uspelo, da si zasluži raj [ker ni skrbel zanju].« (Muslim)

Ibn Umar in Ajša, naj bo Alah zadovoljen z njima, navajata Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Gabriel je bil tako vztrajen glede pravic sosedov, da sem pomislil, da jim bo dal celo pravico do dediščine.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, je slišal Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, praviti:

»Kdorkoli verjame v Alaha in Sodni dan, svojim sosedom ne bo povzročal nevšečnosti. Kdorkoli verjame v Alaha in Sodni dan, naj s svojimi gosti ravna spoštljivo. Kdorkoli verjame v Alaha in Sodni dan, naj govori le dobro ali pa naj molči.« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»›Pričam v Božjem imenu: Ne verjame. Pričam v Božjem imenu: Ne verjame. Pričam v Božjem imenu: Ne verjame.‹ Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, so vprašali: ›Kdo ne verjame?‹ Odgovoril je: ›Tisti, katerega sosed ni varen pred njegovo hudobijo.‹« (Buhari)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, pripoveduje, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, rekel:

»Nekateri ljudje so videti razcapani, s skuštranimi, prašnimi lasmi. Vrata so jim vedno s prezirom zaprta. [A kljub temu imajo dober odnos s svojim Bogom, tako da,] ko prisežejo pri Njem, On uresniči njihove besede.« (Muslim)

Abu Darda, naj bo Alah zadovoljen z njim, pravi, da je Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, slišal reči:

»Iščite me med šibkimi in revnimi; resnično, njihovo delo vas podpira in preživlja.« (Tirmizi)

Mu’az bin Anas, naj bo Alah zadovoljen z njim, je rekel, da je Prerok, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim, dejal:

»Vrhunec odličnosti je, da okrepiš odnose s tistim, ki jih je prekinil, si radodaren do tistega, ki je do tebe skopuški, in odpustiš tistemu, ki te užali.« (Musnad Ahmed)

Abu Hurairah, naj bo Alah zadovoljen z njim, navaja Preroka, naj bo mir in blagoslov Alaha z njim:

»Z dajanjem miloščine se premoženje ne zmanjša. Alah podari čast in zviša status tistemu, ki odpusti kakršnokoli krutost storjeno proti njemu in se do kršitelja ne obnaša ošabno.« (Musnad Ahmed)