Modlitwa Jezusa została wysłuchana - Jezus nie umarł na krzyżu - Islam
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści

X Argument z Biblii – Jego modlitwa została wysłuchana

Modlitwa Jezusa została wysłuchana  – Z Biblii dowiadujemy się, iż Bóg wysłuchuje modlitw swych apostołów i zbawia ich od prześladowań i trudów. W Nowym Testamencie napisano:

„(…) Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, by deszcz nie padał, i nie padał deszcz na ziemię przez trzy lata i sześć miesięcy. I znów błagał, i niebiosa spuściły deszcz, a ziemia wydała swój plon.”(List Św. Jakuba 5:16-18)

Oraz:

„Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał„.(Ew. wg Św. Jana 11:41, 42)

„I mówił: „Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode Mnie! Lecz nie to, co Ja chcę, ale to, co Ty [niech się stanie]!”(Ew. wg Św. Marka 14:36)

Z powyższych cytatów jasno wynika, iż Jezus okropnie bał się powieszenia na krzyżu i gorąco modlił się o odebranie mu czary goryczy. Gorliwie modlił się do Boga o zbawienie przed przeklętą śmiercią na krzyżu. Jak mógł on, zatem powiedzieć, iż zwyciężył świat? Jeśli zmarłby na krzyżu, cała jego życiowa misja spełzłaby na niczym, a złoczyńcy mieliby podstawy, by zaprzeczyć jego proroctwu. Myśl o śmierci na krzyżu była dla niego nie do zaakceptowania. Będąc prawowitym prorokiem, nie bał się on samej śmierci, z pewnością bał się śmierci na krzyżu, gdyż taka śmierć mogła być rozumiana jako śmierć przeklęta, co było zaprzeczeniem jego proroczej misji.

Z głośnym wołaniem i płaczem za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, Który mógł Go wybawić od śmierci? i został wysłuchany dzięki swej uległości. (List do Hebrajczyków 5:7)

Stąd musimy założyć, iż jego szczera modlitwa została bez wątpienia wysłuchana, cudem ocalał przed śmiercią na krzyżu i żył wystarczająco długo, by głosić Dobrą Nowinę zaginionym owcom Izraela na Wschodzie:

Lecz On rzekł do nich: „Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, bo na to zostałem posłany”. (Ew. wg Św. Łukasza 4:43)


Szanowni Państwo!

Te argumenty udowadniają, iż idea śmierci Chrystusa przez ukrzyżowanie nie może być uzasadniona nawet z Biblijnego punktu widzenia. Dlatego też ewidentne jest, iż współczesna Chrześcijańska wiara oparta na tej błędnej idei nie może się utrzymać