Jezus nie umarł na krzyżu - Drugi i Trzeci argument z Biblii - Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Jezus nie umarł na krzyżu

Drugi Argument – Jezus nie umarł na krzyżu – Sen żony Poncjusza Piłata

„A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: „Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu”.(Ew. wg Św. Mateusza 27:19)

Sen żony Piłata był rzeczywiście prawdziwy. Twierdził, iż należy ocalić Chrystusa od śmierci na krzyżu. Bóg pomaga swym umiłowanym poprzez snyinnych, jak miało to miejsce u Józefa, który został wypuszczony z więzienia po zinterpretowaniu dwóch snów Faraona. Bóg chciał chronić Jezusa przed jego wrogami, stąd też sen żony rzymskiego Poncjusza, który wpłynął na jego osąd.

Trzeci Argument– Piłat okazujący współczucie

Żydzi przedstawili sprawę Jezusa Chrystusa Poncjuszowi Piłatowi, Rzymskiemu gubernatorowi Palestyny. Przeprowadził on dochodzenie sądowe i ogłosił Jezusa niewinnego postawionych mu zarzutów. Powiedział:

„Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie.” (Ew. wg Św. Łukasza 23:14)

„(…) wyszedł powtórnie do Żydów i rzekł do nich: „Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego [więźnia]. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla Żydowskiego?” Oni zaś powtórnie zawołali: „Nie tego, lecz Barabasza!” A Barabasz był zbrodniarzem.” (Ew. wg Św. Jana 18:38, 40)

„Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: „Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi”.” (Ew. wg Św. Jana 19:12)

Z wyżej wymienionych odniesień jasne jest, iż Piłat uważał Jezusa za niewinnego wszystkich postawionych mu przez Żydów zarzutów. Starał się jak mógł, by go wypuścić, lecz gdy zagrozili mu oni doniesieniem na niego Cezarowi w Rzymie, uległ im i oddał Jezusa w ich ręce, lecz potajemnie przedsięwziął środki, by upewnić się, iż Jezus zostanie ocalony. Miał w pamięci sen swej żony i wiedział dobrze, iż to Faryzeusze spiskowali przeciw Jezusowi z zazdrości.