Znak Jonasza - Pierwszy argument - Biblia - Islam Ahmadiyya
W imię Allaha Miłosiernego Litościwego
Nie ma nikogo godnego czci oprócz Allaha i Muhammad jest Jego Posłańcem
Muzułmanie którzy wierzą w Mesjasza,
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani (as)
Powiązane treści
Znak Jonasza

I – Znak Jonasza

Teraz przedstawimy nasze argumenty zaczerpnięte z samej Biblii, by wykazać, iż Jezus nie umarł na krzyżu. W Nowym Testamencie napisano:

„A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.” (Ew. wg Św. Łukasza 11:29, 30)

Ponownie:

Lecz On im odpowiedział: „Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi. (Ewangelia wg Św. Mateusza 12:39, 40)

Jezus Chrystus porównuje tu swój los z losem Proroka Jonasza. Jaki był znak dany przez Jonasza mieszkańcom Niniwy? Biblia mówi:

„Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza. I był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce.

Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana Boga. I mówił:- W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębi krainy umarłych wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos.” (Księga Jonasza 1: 17, 2:1-3)

Zgodnie z tym wersetem Biblii, Jonasz został połknięty przez wielką rybę, w środku, której spędził trzy dni i trzy noce, po czym uszedł z jej wnętrzności z życiem. Był to znak dany Niniwejczykom. Jonasz modlił się do Boga o zbawienie podczas pobytu we wnętrzu ryby. Pan wysłuchał jego modlitw i Jonasz wydostał się stamtąd żywy. Jezus powiedział, iż żaden znak nie zostanie dany grzesznemu i cudzołożnemu pokoleniu jego czasów poza znakiem Jonasza.

Jakie jest, zatem podobieństwo między znakami Jonasza i Jezusa? Nic poza wstąpieniem żywym do wnętrzności ryby i do łona ziemi oraz wyjściem stamtąd żywym. Zarówno Jonasz jak i Jezus wołali do Boga i modlili się o zbawienie. Modlitwy obu zostały wysłuchane. Jeśli Jezus nie wstąpił do łona ziemi (swego grobowca) jako żywy i nie wyszedł żywy, to gdzie jest podobieństwo tych dwóch znaków?

Jezus obiecał pokazać tylko jeden znak pokoleniu swych czasów, lecz nawet, jeśli ten znak nie był prawdą, czy istnieją inne dowody na jego bycie prorokiem? Odniesienie Jezusa do znaku Jonasza oznacza ledwie, iż on sam nie miał zginąć na krzyżu. A zatem istnieją podstawy, by wierzyć, iż teoria jego omdlenia nie jest oparta na błędnej hipotezie.